Nadbytek je toho, co nemá hodnotu, a nedostatek je toho co má hodnotu, naše myšlení a konání je ekonomické, inteligence umí rozlišit hodnoty a tím jednáme ekonomicky. Vždy zde byl nadbytek nehodnotných lidí a nedostatek hodnotných lidí, v přírodě se tento problém řeší bojem o existenci, a v tomto boji nehodnotné živé systémy poslouží jako potrava pro ostatní živé systémy, to že veliké ryby požírají malé ryby, nikoho neudivuje. Hodnota je závislá na situaci, se změnou situace, se hodnota může zvýšit nebo snížit.

Veliká konkurence hodnotu snižuje a monopol hodnotu zase zvyšuje, monopoly vznikají díky přelidnění, a jsou udržovány v chodu za pomocí centralizace a policie, organizace nebo národ to je monopolní centrální systém, tam kde není rovnost, tam jsou u moci monopoly. Pokud někde není přelidnění tak tam nemohou vzniknout ani monopoly a lidi zde žijí v systému divoké smečky, která má svoje svatá pravidla, kterými se řídí.

V minulosti bylo normální, že lidi neměli stabilní teritorium a neustále se přesouvali na jiné teritorium podle situace, tím neškodili ekosystému, a vše fungovalo bez problémů, problém nastal v okamžiku, kdy se lidi pevně usadili na nějakém teritoriu, a postavili si zde opevnění a v něm domy. Brzo došlo k válkám o teritoria a tento problém je zde trvale a my nevíme, jak jej eliminovat optimálně.

Dalším problémem je dneska nezaměstnanost, stroje a programy berou lidem práci a lidí na světě neustále přibývá, budeme muset začít s kontrolou lidí a měsíčním globálním certifikováním lidí na kvalitu, kdo nebude mít certifikaci kvality, ten bude recyklován na substrát. Vše dospěje k tomu, že nazí lidé budou už jenom v zoologické zahradě, a roboti se budou na ně chodit dívat, jako na inteligentní zvířata.