Nadbytek pro otrokáře je založen na nedostatku pro otroky

Jablko nepadne daleko od stromu, tvoji rodiče byli idioti a učitelé ve škole byli taky idioti, konzumní civilizace to je továrna na ubohé idioty. Pokud sebejistě a pyšně tvrdíš, že nejsi ubohý idiot, tak si nech změřit svoje IQ a budeš mít konečně papír, kde je napsáno to, že jsi ubohý idiot. Z díla spatříme tvůrce, jaké je zde dílo ubohých lidských idiotů za posledních deset tisíc let, dílem byli jenom samé idiotské války mezi idiotskými národy, když nedokážete něco vyřešit jednoduše a optimálně tak to řešíte jako idioti násilím. 
 
Podívejme se na; fanatismus, extremismus, vandalismus, dogmatismus, protekcionismus, kariérismus, alibismus, atd. kde se vzalo tolik chybných ideologických programů, které z lidí udělali ubohé idioty? Jádrem problému je idiotské rozdělení lidí na otrokáře a otroky, co bylo dovoleno otrokářům, to bylo zakázáno otrokům, když ve zbytečné světové válce zemře mnoho milionů otroků, je to statistika, když zemře v nemocnici stářím otrokář, je to veliká tragédie a státní smutek se většinou vyhlašuje. 
 
Moderní formou otroctví je dluhové otroctví, nadbytek pro otrokáře je založen na nedostatku pro otroky, vše evolučně směřuje k velikým pracovním táborům, ve kterých budou veliké plynové komory a veliká krematoria, návrat zpět do civilizace zde bude pro otroky nežádoucí, z lidí se stanou jenom čísla v globální statistice, ten kdo se statisticky dostane pod globální průměr, ten automaticky skončí v pracovním táboře, a po krátké době skončí v plynové komoře a krematoriu. 
 
Nejsou zde ekonomičtí ubožáci tak zde nejsou s ekonomickými ubožáky problémy, státy už nebudou vyplácet; základní nepodmíněný příjem, sociální podpory, podporu na bydlení, podporu pro nezaměstnané, podporu pro nemocné, starobní důchody, atd. neplatíš veliké daně, tak skončíš v pracovním táboře. Armády se zruší, protože nebudou už potřeba k ničemu vojáci na světě, už zde nebudou ubožáci, co nemají žádnou hodnotu.
 
GVKB továrnách budou syntetičtí roboti vyrábět syntetické roboty, zaměstnavatelé už nebudou zaměstnávat ubohé idioty, co pracují pomalu a mnoho chybují, poslední skupina nahých ubohých idiotů na světě, skončí v GVKB zoologické zahradě za sklem, v pavilonu opic. Takto zde na věčné GVKB časy, zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží, běž se podívat na hřbitov a do krematoria ať víš, co tě bude brzo čekat, neber si to osobně, je to jenom evoluční proces, který staré novým nahrazuje.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]