Každý hledá to, co nemá. Pokud nemáte zaměstnání tak si zaměstnání hledáte, pokud nemáte vysoké vzdělání tak si hledáte školu kde vám vysoké vzdělání umožní získat atd. Internet má dokonce i vyhledávače které nám hledání ulehčují, tyto vyhledávače se neustále zdokonalují a zakrátko už je nebude možné nijak oklamat, a tak podvodně získávat velikou návštěvnost u stránky. Hledání to je hromadění informací a jejich používání k nalezení toho co hledáme, čím více máme informací a čím lepší máme v těchto informacích pořádek, tím rychleji a snadněji nalezneme to co hledáme.

Problémem je udělat si v informacích optimální pořádek, abychom nemuseli nic dlouho hledat, a tak se dostáváme k optimalizaci u informačních systémů, které mohou být v našem centrálním informačním nervovém systému, nebo zde může jít o internet kde máme informace, nebo je zde hledáme. Jde o to, aby byl systém hledání postaven na kruhu kdy se prohledá jeden kruh a potom se prohledává zase jiný kruh, takto se neplýtvá časem při hledání. Při hledání máme problém s chybami, které nám hledání znemožňují nebo nám nabízejí něco co nehledáme.

Když někdo mluví tak jeho mozek hledá vhodné myšlenky, aby se řečník mohl optimálně vyjádřit a posluchači mu i porozuměli, je zajímavé pozorovat lidi co mají nějaké hodnotné projevy, aniž by je četli z papíru, a ještě dokážou odpovídat na dotazy těch co je poslouchají. Pokud je v někom duševní přetlak tak je pro něj snadné dlouho zajímavě hovořit a diváci hltají každé jeho slovo, protože je řečník duševně nasycuje a tím posluchačům profesionálně slouží. Jenom suché dřevo je možné zapálit a stejně tak v člověku je možné zapálit jenom informace které jsou profesionální, a tak v nich už není voda která by bránila zapálení.

Zde je ukázka toho, jak vypadá projev člověka, ve kterém hoří jeho informace. „Právě jsem hovořil se Stvořitelem všeho, co zde existuje, bylo to něco fantastického a já vám to musíme popsat abyste z toho taky něco měli. Vše se událo takto, byl jsem právě ve svém harému, kde jsem se miloval s mými manželkami, abych měl dostatek potomků a najednou ke mně promluvil Stvořitel a on pravil. Nestarej se o tělesné potomstvo, ale starej se o to abys měl duševní potomstvo, svolej svůj lid a potom k němu budeš hovořit a já budu ve tvé duši a budu k lidu hovořit tvými lidskými ústy. Myslel jsem si, že mám halucinace po nějaké droze, a tak jsem pravil.

Kdo jsi že ke mně hovoříš a já tvé tělo nespatřuji? Já jsem Stvořitel, který vše, co zde existuje stvořil, vše, co zde existuje je mým tělem a mým myšlením, nic není zde ode mě nijak oddělené, nepotřebuji ubohé lidské tělo abych mohl konat to co chci. Okamžitě jsem nakázal, aby se můj lid shromáždil kolem mého zlatého královského paláce a nechal jsem všude postavit veliké projekční plochy a zvukové aparatury, aby skutečně každý mohl mít možnost si poslechnout to co bude k lidem Stvořitel hovořit mými lidskými královskými ústy.

Stvořitel. Vše, co vzniklo jednou zanikne, aby mohlo vzniknout něco nového, člověk je už starý genetický zdegenerovaný model, a tak zanikne, tím že mu bude mu odebrána možnost rodit děti. Na vaše místa nastoupí roboti s umělou inteligencí a každý rok zde bude nový typ robota a starý typ robota se recykluje. Roboti budou vypadat stejně jako lidi, rozdíl bude v tom, že robot bude pracovat mnohem kvalitněji a levněji než člověk, roboti teď vejdou mezi vás a budete si je moci prohlédnout z blízka, roboti jsou vyrobeni ze sklolaminátu a mají v sobě optické počítače napojené trvale na informační řídící systémy, pokud zjistíte že roboti udělali nějakou chybu, bylo by dobré to nahlásit, aby se chyba mohla u robotů opravit.

Většinu chyb ale roboti nahlásí automaticky sami, mají v sobě zabudovaný inteligentní program, který chyby nahlašuje, ale někdy může jít o chybu, kterou tento program přehlédne. Aby se mohl robot pohybovat potřebuje k tomu zdroj energie, zdrojů energie je v současnosti mnoho a každý zdroj má svoje výhody i nevýhody. Po velikém testování všemožných zdrojů energie pro roboty, byl nakonec vybrán jako zdroj stlačený vzduch, je to palivo snadno dostupné a není toto palivo nijak nebezpečné svému okolí. Můžete robotům dávat lidská jména a jednat s nimi jako lidmi, mají takovou inteligenci, že se dokážou rychle všemu přizpůsobit. Přeji vám vše nejlepší a můj první a poslední projev k člověku, je u konce.“