Každý je sluhou konzumní společnosti. Nejde jenom o konzumování potravin, jde i o konzumování informací a programů, mnozí mohou namítnout, že i zvířata a rostliny existují v konzumním prostředí, kterému slouží, s tím lze souhlasit, jenže zde jde o přirozené prostředí, které umí vše optimálně recyklovat, a jsme u jádra problému, kterým je recyklace.

V čem lidi dělají největší chybu u recyklace? Největší chybou je snaha něco zakonzervovat, aby to dlouho vydrželo, nejde jenom o konzervy, jde i o databáze a programy, podívejme se na totality, které mají vždy snahu zakonzervovat pomocí dogmat ekonomiku a evoluci, a to vede nakonec k revoluci nebo válce. Mladí lidé chtějí změny a staří lidé změny nechtějí, problém je v tom že nám vládnou staří lidé, a tak je zde zaostalost.

Je konečně třeba zavést to, že život každého člověka na světě bude končit ve třiceti letech, na světě tak budou jenom mladí zaměstnanci, co pracují rychle a kvalitně, s tím budou nároční zaměstnavatelé jistě spokojení, taky se ušetří na důchodech a na zdravotní péči. Lidi najednou pochopí hodnotu času, a nebudou plýtvat svým časem na hlouposti.

Tím se vyřeší i problém s přelidněním o výchovu dětí se postarají GVKB roboti od narození do 10 let, pracovat za mzdu se bude od 10 let, roboti při výchově dětí eliminují geneticky vadné děti, ze kterých není možné vychovat optimální zaměstnance, tím se eliminuje degenerace. Díky výchově dětí pomocí robotů zde bude globálně jeden GVKB jazyk a jedna globální GVKB kultura, co bylo, to bylo, teď je zde na věčné časy GVKB systém, ve kterém každý zná den svojí smrti.