Přeskočit na obsah

Mít se zde lépe

Evoluce vše optimálně zdokonaluje, je to hra o lepší existenci, kdy cesta zpět není už možná. To, co je evolučně vyspělejší to zde má výhodu nad tím, co není evolučně vyspělé, a tak se to zde má i lépe. Mít se zde lépe to je příčina díky které je všemu živému evoluce drogou. Vše živé je ve svojí podstatě sobecké a následkem je logicky soutěž a boj o to se zde mít lépe za jakoukoli cenu.

Přítel je zde jenom v období, kdy jsme ve veliké nouzi a díky spolupráci se nám podaří nouzi překonat, jakmile ale období nouze pomine, tak přátelství automaticky končí a zase je zde jenom agresivní soutěž a boj o to, jak se zde mít lépe.

Myšlení a konání vychází ze situace, v zásadě zde jsou jenom tři situace, a to zaprvé deprese, zadruhé je to boj a soutěž o to se mít dobře, zatřetí je to iluze štěstí kdy se máme díky vítězství dobře po nějakou omezenou dobu, a potom následuje bohužel zase deprese. Jde o nekonečný kruh drogy, kdy je nám drogou se zde mít dobře po omezenou dobu, život vzniknul díky drogám a pokud agresivně drogy ze života odstraníme, tak život zabíjíme.

Není zde rozdíl mezi alkoholikem a prezidentem, oba jsou silně závislí na drogách a pokud jim drogy agresivně odebereme, tak oni mohou v hluboké depresi snadno spáchat sebevraždu. Závislost na drogách nejde agresivně trvale odstranit, jenom zde dochází k tomu, že se nám drogou stane něco jiného.

Pokud agresivně zlého člověka vykleštíme, tak on se brzo stane závislým na chemických drogách, takže jsme vlastně zde ničeho nedosáhli, bez drogy je zde totiž vždy deprese, otázkou tedy jenom je, na jakých drogách je správné být závislým? Ten, kdo je mnoho závislý na drogách, má tvrdý a dlouhý spánek, mnohdy je problém jej probudit, příčinou zde je veliké poškození mozku a těla, a tak je zde i třeba dlouhý tvrdý spánek, aby se všechna poškození mohla opravit.

Tím jak se tělo a duše v hlubokém spánku opravuje, tak zde dochází k optimálnímu zdokonalování života, je to ničení starých hodnot a potom se zde vytvářejí nové hodnoty. Aby mohlo nové vzniknout musí se staré agresivně zničit, degenerace je způsobená tím že zde nejsou agresivní drogy, a tak nedochází k tomu, že se staré ničí a vytváří se zde nové.

Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je. V této meditaci je lék na deprese způsobené svatými dezinformacemi, pomocí kterých se snaží zlá elita, ovládat hodný pracující lid.

Štítky: