Láska musí zde být mezi mocným a bezmocným, protože jakmile je zde láska mezi mužem a ženou tak je to brzo konflikt o moc a peníze, a tím láska skončí, dospělí milují svoje děti, protože jsou děti bezmocné a když děti dospějí tak láska skončí. Láska je laskavost, kterou poskytují mocní bezmocným, manželství není o lásce, je to obchod, který je pro obě strany výhodný.

Každý obchod je závislý na situaci, a tak se změnou situace obchody vznikají a zanikají, je to o tom přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Vše je tak zde hrou podle pravidel a pokud někdo pravidla porušuje tak musí počítat s trestem, vědci dělali mnoho pokusů, aby zjistili to, proč lidi porušují pravidla a zjistili že příčinou je amatérismus, amatérem je ten, kdo nepracuje za peníze.

Čím více je peněz za práci tím více se stáváme profesionály, profesionálem není ten, kdo má veliké vzdělání v nějaké specializaci, protože on nemusí mít praktické zkušenosti! Často bohužel dochází k tomu, že amatér je zaplacen jako profesionál, protože on má protekci, veliké války v nahotě odhalují problém s tím, že jsou ve vysokých státních funkcích díky protekci amatéři a následkem je genocida a ekonomická krize.