Vše zde jsou příčiny a následky, myslíme a konáme podle situace, fyzický život to je evolučně naprogramovaný dočasný proces, v rovině psychiky je život hrou o to, co potřebujeme a milujeme, pokud tuto psychickou hru prohráváme, tak psychické nemoci z toho máme, a to řešíme většinou pomocí naivní víry v zázraky, nebo pomocí alkoholických nápojů, nebo cigaret. Každá veliká organizace, ve které se ocitneme, má snahu z nás udělat existenční ubožáky s nulovou hodnotou, moc je postavená na bezmoci, bohatství je postaveno na bídě atd. bez organizace jedinec v současném konzumním systému nedokáže normálně existovat, tím se jedinec dostává do zlé situace, která nemá optimální řešení.

Ekonomické krize a války v nahotě odhalují to, že lidi mají nulovou hodnotu pro mocné a bohaté organizace, a tak se lidi vraždí po milionech jako dobytek s nulovou hodnotou. Milion milionářů dneska vlastní většinu světového bohatství, a tak ovládá díky dluhům a protekci globálně tento konzumní očistec, peníze se stali krví moderní ekonomiky, a milionáři to jsou ekonomičtí upíři. Proč opice žije málo let a člověk žije mnoho let? Dlouhověkost je otázkou výhod a jistot. Pokud lidské dítě odchovají opice, tak toto dítě žije málo let, stejně tak i divoši co jsou nazí a žijí v pralese, žijí málo let, a tak se musí rychle rozmnožovat, aby nevyhynuli.

Velikým problémem se stává zima a špína, následkem jsou virové epidemie, které decimují přelidněné a zdegenerované společnosti. Naše civilizace už nemá optimální koncepci, a tak zde jsou potraty a antikoncepce, lidí je všude jako much, a podle toho se s lidmi i jedná! Velikým problémem je inflace peněz a času, hodnota peněz a času neustále klesá, pokud je něčeho nadbytek tak to má malou hodnotu, následkem je pokrytectví kdy pod krásným povrchem je skryta ošklivost, zisk parazitům nesmrdí. Vše jistě směřuje k tomu, že zde bude globální totalitní dogmatický čipový přídělový systém na zboží a služby, zruší se peníze a soukromé vlastnictví.

Ano, z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání, lidská loutka, která nebude mít pro globální konzumní systém už ekonomickou hodnotu, se eliminuje v krematoriu, nebudou zde už důchodci a příživníci, dobrota je přeci žebrota, vše bude globálně řídit jenom GVKB umělá inteligence spolupracující s GVKB policejními roboty. Skončí tak logicky; politika, náboženství, filosofie, umění, sport, reklama, kariérismus, pokrytectví atd. místo jmen a titulů, budou mít lidi globální čísla, a pod kůží budou mít identifikační čipy, všude budou skryté kamery a skryté mikrofony, skončí doba, ve které mohli hříšníci beztrestně lhát a krást. Ten, kdo bude chtít mít děti, na to bude muset mít povolení od GVKB systému, rozmnožovat se budou moci jenom geneticky a psychicky dokonalí jedinci.