Přeskočit na obsah

Máme kupovat, poslouchat, neptat se

Jako lidé jsme se geneticky moc nezměnili od opice, ale nesmírně se změnilo prostředí, v němž žijeme. Když chtěl kdysi dávno někdo přesvědčit své bližní, aby něco změnili, mluvil k velmi málo lidem. Když dnes hovoří mediálně prezident, slibující sociální a ekonomické výhody, nebo když si dnes nějaká populární osobnost napíše něco na Facebook či YouTube, sledují to miliony lidí kdekoli na Zemi. Přesvědčovat o něčem lidi je dnes možné v globálním měřítku, pokud umíte vládnout médiím. Přišel systém jménem centralismus. Lidé se dnes už plně řídí centrálními zákony, a pravda či lež je výsadou konzumního systému, ne už dělnické třídy. Co jsme ale přehlédli, a přitom je to pro naši civilizaci naprosto zásadní, je egoistické parazitování centrálního systému. Sice o sobě centrální systém tvrdí, že je demokratický, ale přitom politické strany na své vládnutí dostaly monopol!

Monopol politických stran na vládu ale znamená reálnou beztrestnost při lhaní, rozkrádání a díky rozsáhlé imunitě i beztrestnost v řadě jiných ohledů. Chcete se starat o sebe sami bez centralismu? Nemáte právo fungovat a chovat se jinak než přikazuje centralismus. Počet; příznivců, klientů, zákazníků, odběratelů, diváků atd. se dnes považuje za důkaz pravdy. Máme kupovat, poslouchat, neptat se a optimálně i bát se toho, co můžeme ztratit, když ten centrální systém opustíme. Cíl je jasný: máte a musíte být snadno odhadnutelný, ovlivnitelný ubožák, který je tupým spotřebitelem čehokoli, co centrální systém vyprodukuje a co monopol politických stran svou zákonodárnou mocí učiní svatou normu. Plynové nacistické komory, kde centralismus zavraždil bez soudu miliony civilistů, nám odhalují selhání centralismu, který řídí šílení politici, ryba smrdí od politické hlavy. Přenecháme civilizaci GVKB robotům a odejdeme do GVKB rezervace ve které už nebude možné lhát a krást.

Štítky: