Vše zde má pevný řád, a tak po noci je zde den a po příčině je zde i následek, často je zde snaha tento pevný přirozený jednoduchý řád svévolně sobecky násilně narušit, ale to má za následek vždy trest, boží mlýny melou pomalu proto, aby dali hříšníkům šanci napravit to, co zde hříšného provedli. Pokud tento bohem pevně vymezený čas hříšník rychle správně nevyužije, tak tvrdě dle správného řádu i správně potrestán za svoje hříchy tvrdě i je.

Hřešit může; zvíře, rostlina, člověk, společnost, program atd. Zjednodušeně je zde bohem všemu správná přirozená norma a ten kdo jedná nějak nenormálně, je za to automaticky potrestán podle toho, jak on nenormálně zde jedná. To, co je veliké má snahu manipulovat násilně s tím co je malé, problém nastane v okamžiku, kdy si něco zde hraje na to, že je to veliké, a přitom to ale ve skutečnosti veliké není a je zde jenom iluze velikosti a iluze všemocné autority.

Tam kde existuje vězení tam je u moci mafiánská kleptokracie která pomocí hmotného a duševního násilí, dělá z ubohých lidí svoje sluhy a otroky. Mafiánská kleptokracie zde má mafiánskou imunitu a mnoho mafiánských výhod, a tak může vyhlašovat dny smutku nebo dny oslav či jiné hlouposti, aby ona ukázala ubohým průměrným lidem, že jsou jenom ekonomičtí ubožáci, co zde mají mnoho povinností a minimum práv.

Mafiánská kleptokracie likviduje lidi v koncentračních táborech, nebo hází lidem na hlavy atomové bomby, pro ni je lid jenom ubohý dobytek, se kterým si ona může dělat, co jí napadne, je to její soukromý majetek. Tak jako se někdo může mnoho opít alkoholem a potom jednat jako agresivní šílenec, tak se může i mafiánská kleptokracie opít neomezenou mocí a začít stavět koncentrační vyhlazovací tábory.

Mafiánská elita slibuje lidem modré z nebe a hodinky s vodotryskem a věčně naivní lid se podobá hloupé rybě, která skočí na tuto ubohou dezinformační návnadu a potom je tato ryba ekonomicky zabita pomocí vysokých daní a poplatků. Je to dezinformační ideologické divadlo kde na jevišti jsou mafiánské loutky a v hledišti je mnoho ekonomických otroků co věří mafiánským ideologickým loutkám které jsou krásně oblečené a krásně hovoří.