Představme si, že by lidi nemohli lhát mnoho tisíciletí, jak by vypadala naše civilizace? Každý by znal pravdu a věděl kdo je opravdu ten druhý a jak funguje realita ve které existuje nikdo by si nemohl hrát na to co není.

Ten, kdo by byl dlouho nemocný, by musel opustit civilizaci a žil by v rezervaci s nahou zadnicí stylem z ruky do huby, lidi by se neustále testovali a informace o tom, jak jsou kvalitní by byli každému snadno dostupné.

Nevznikli by evolučně peníze a soukromé vlastnictví, byl by zde přídělový systém na zboží a služby, všemu by vládla jenom lidová moudrost, která by s lidmi jednala slušně a zajistila by lidem to, aby se netrápili toužením, které je zdrojem soužení.

Lžeme, protože jsme nemocní, tam kde není nemoc tam není ani lež, čas má dost času na to, aby dokázal usvědčit lháře z jejich lží, největší lží je rozdělní lidí na mocné a bezmocné, smrt jasně dokazuje, že jsme si rovní, z prachu vznikáme a v prach se navracíme, prachy nemáme, protože lžeme druhým a sobě.