Lidský zaměstnanec a autonomní robot mají své výhody a nevýhody a oba přístupy mohou být využity v různých situacích a oborech.

Autonomní robot může být efektivnější a produktivnější v některých pracovních procesech a zároveň může být využíván v nebezpečných nebo obtížných podmínkách, kde by lidský pracovník mohl být ohrožen. Nicméně, lidský zaměstnanec může být důležitý pro práce, které vyžadují lidský dotek, kreativitu, empatii a schopnost přizpůsobit se nečekaným situacím.

Je důležité se ptát, jakým způsobem se automatizace a robotizace zaměstnání projevují v naší společnosti a jakým způsobem mohou ovlivnit lidské zaměstnance. Může dojít ke ztrátě pracovních míst a k sociálnímu vyloučení. Je tedy nutné zvážit možnosti odborného vzdělávání a rekvalifikace, aby se lidé mohli přizpůsobit novým technologiím a pracovním požadavkům.

Není tedy vhodné tvrdit, že lidský zaměstnanec je ubohou náhražkou za autonomního robota. Je důležité si uvědomit, že lidská práce má svou hodnotu a může být využita v mnoha oblastech, zatímco robotická automatizace může být výhodná v jiných oblastech.

%d bloggers like this: