Lidi vidí jenom to, co má pro ně velikou hodnotu 1

Většina lidí na světě dneska trpí neviditelným syndromem, neviditelný syndrom se projevuje tak že vás nikdo nevidí a všichni vás přehlížejí jako byste byli neviditelní. Přijdete za lékařem a popisujete mu to, že trpíte neviditelným syndromem, ale lékař vám tvrdí že si jenom vymýšlíte hlouposti a že žádný neviditelný syndrom v katalogu nemocí není. Dokud to neuvidím na vlastní oči tak tomu neuvěřím, nejhorší je situace na anonymním fóru Zpovědnice zde vás všichni přehlížejí a moderátoři mažou to co zde napíšete, mažou profily, blokují přistup na Zpovědnici atd.

Můžete si založit blog na internetu ale i zde se setkáte s přehlížením, pokud je zde problém tak to jistě musí mít i nějakou příčinu? Lidi vidí jenom to, co má pro ně velikou hodnotu a průměrný člověk v přelidněné konzumní společnosti nemá pro ostatní žádnou hodnotu, a tak se stává pro ostatní neviditelný. Ovcím toužícím po novém svatém pastýři se jeho nabubřelé ego jeví jako charisma, arogance jako ráznost a síla, myšlenková chudoba jako zásadovost, nestydatost jako chytrost, manipulativní schopnosti jako prozíravost a všechny tyto hříšné vlastnosti v nich probouzejí nadšení a jdou za ním jako ovce.

Je zcela jedno jestli je zde; feudalismus, socialismus, komunismus, hinduismus, kapitalismus, dogmatismus, populismus atd. to vše jsou jenom populární mediální masky pod kterými je ukryta pokrytecká hříšnost. Skutečným pastýřem nemůže být nikdy nikde člověk, skutečným pastýřem lidí jsou jejich závislosti, abychom mohli zde žít tak musíme uspokojit svoje závislosti jinak onemocníme a zemřeme. Problémem je to, že nadbytek pro ty, co jsou nahoře díky protekci, vytváří logicky nedostatek pro ty, co zde nemají protekci.