Rubriky
Láska

Láska spouští proces rozmnožování zmetků

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Vše zde jsou příčiny a jejich následky, jakmile se člověk díky civilizaci začal vzdalovat od přírody, tak se z něj stal genetický zmetek, který je invazním druhem, co systematicky ničí přírodu, nebo zde jsou války, kdy se navzájem lidi po milionech eliminují. Nebude to už trvat dlouho a roboti odsunou lidi do rezervací, a oddělí muže od žen, aby zde už nedocházelo k rozmnožování zmetků. Z díla spatříme tvůrce, jaké je dílo člověka na této planetě, dílem člověka je ničení ekosystému!

Ničíme ekosystém protože je nám ekosystém cizí, z cizího krev neteče. Svět lidí je světem protekce, díky protekci se mají ti co jsou nahoře dobře a ti co protekci nemají jsou dole a mají se zle. Ekonomický růst se zastavil a následkem jsou dluhy, každý ekonomický růst se zastaví protože narazí na limity, půda která není pohnojená přestane rodit, malé platy znamenají malou kupní sílu a tím se zhroutí odbyt zboží a služeb. Malé platy jsou následkem; vysokých daní, vysokého cla, vysokých poplatků, vysokých pokut, atd. milion milionářů, ovládá pomocí dluhů globálně civilizaci, nadbytek vytváří nedostatek.