Láska je sladká a nenávist je kyselá 1

Podívejte se na ovoce, které je nejprve kyselé a když dozraje tak je sladké, stejné je to i s lidmi a jejich láskou a nenávistí, proč většina lidí nikdy nedozraje, a tak nepoznají lásku? Lidi nedozrají, protože jsou nemocní a nemoci jim brání v tom, aby mohli dozrát, a tak poznat lásku, dozrát může jenom zdravý člověk a v tom je zakopaný pes. Máme velmi vyspělý zdravotnický systém, který má k dispozici léky a mnohé jiné, přesto si tento vyspělý systém neumí optimálně poradit s tím, že je většina lidí těžce nemocná, a tak nikdy nemohou poznat lásku.

Ježíš Kristus nás učil tomu, jak poznat lásku a my jej ukřižovali, protože jsme těžce nemocní, války v nahotě oddalují to, jak je naše konzumní společnost těžce nemocná, když něco nezvládneme po dobrém tak to řešíme po zlém a tím se dostáváme do začarovaného kruhu nemocí, a tak je nám ten druhý peklem.  Mnohokráte jsem se snažil cizím lidem naivně pomáhat, aby se měli lépe, zjistil jsem to, že za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest.

Podívejme se do přírody zde se musí každý postarat sám o sebe jinak zle skončí, veliké ryby zde zabíjejí malé ryby tak funguje příroda. Nestačí se jenom starat o to, aby bylo naše tělo zdravé, musíme se i postarat o to, aby byla naše psychika zdravá, tak jako je zdravé tělo silné a odolné nemocem, tak je i zdravá psychika silná a odolná psychickým nemocem. Vše je jenom o příčině a následku, rozdávat lásku může jenom zdravý člověk a nemocný člověk rozdává nenávist.