Přeskočit na obsah

Kvalitní životní prostředí

Význam kvalitního životního prostředí je důležitější než ekonomická krize, a přesto se více hovoří o ekonomické krizi a o významu kvalitního životního prostředí se hovoří minimálně. Často slyším to, že za nekvalitní životní prostředí může konzumní civilizace, to je ale chybná dezinformace, za nekvalitní životní prostředí může přelidnění, čím více je zde lidí tím více i poškozujeme logicky životní prostředí!

Přelidnění je největším zdrojem našich problémů díky přelidnění narůstá složitost a tím se i logicky rychle zvětšuje množství zásadních chyb, které bohužel mnoho a často děláme. V přírodě je tvrdá konkurence, která automaticky likviduje přemnožení u každého druhu, člověk ale získal díky inteligenci a pracovitosti v přírodě monopol, a tak došlo k přelidnění a tím i k mnoho problémům.

Přirovnal bych přelidnění k soli v jídle, na stole je slánka, aby si každý podle svojí chuti jídlo osolil a pokud omylem jídlo přesolíme tak nám již jídlo nechutná, stejně tak nám i nechutná jídlo, ve kterém není žádná sůl. Množství živých tvorů na určitém teritoriu musí být správné tak jako sůl v jídle, většinou ten, kdo měl snahu zmenšit násilně přelidnění, nebyl populární a mnohdy byl i proto zabit, protože lidi nesouhlasili s tím, aby se přelidnění odstranilo násilně. Přelidnění vyhovovalo mocné a bohaté elitě, protože měla dostatek otroků, se kterými si mohla dělat, co jí napadlo a elita si nikdy neuvědomovala, jaké následky přelidnění způsobuje, protože byla opilá velikou mocí a velikým bohatstvím.

Pro mocnou a bohatou elitu je pracující lid jenom ubohý dobytek, který jim přináší užitek a čím více mají ubohých otroků, tím lépe se zde i mají, následkem je bohužel přelidnění! Zabíjení lidí je ekonomicky nákladné a složité lepším řešením, jak snížit globální přelidnění je odebrat po narození rodičům dítě a převést dítě do světového výchovného tábora kde bude do té doby, dokud nezíská vysokoškolské vzdělání, děti, které nebudou mít genetické předpoklady, pro získání kvalitního správného vysokoškolského vzdělání, budou v táboře logicky ekologicky eliminované. Takto se vyřeší problém s; ekonomikou, přelidněním, degenerací, globalizací u jazyka a ideologie, životním prostředím, drogami, sektami, mafiemi, fanatiky, prostitucí atd.

Štítky: