Přeskočit na obsah

Kvalitní politická ideologie

Kvalitní politická ideologie, současné politické ideologie nejsou kvalitní, a proto nefungují, a tak ekonomickou globální krizi způsobili a následkem je bída a nezaměstnanost. Rodina je základem kvalitní ideologie, jakmile ideologie rodinu násilně diskriminuje a její přirozená práva násilně potlačuje, tak následkem je nekvalitní politická ideologie, která ekonomicky nefunguje!

Rodina je pevný bod, kolem kterého se od pradávna točí společnost a její ideologie, se ztrátou tohoto pevného bodu je společnost a ideologie v krizi, minulost se neustále opakuje a tento problém zde neustále existuje! Z dálky se může zdát, že ideologie rodinu miluje z blízka, ale poznáme, že každá mocná a bohatá ideologie rodinu nenávidí a tím jí násilně likviduje, aby mohla s lidmi v rodině snadno manipulovat.

Je zde střet zájmů rodiny a mocné a bohaté ideologie, je snadné použít proti rodině násilí ale obrazně je to jako když naše sobecká duše nedopřeje tělu to, co tělo nutně potřebuje a následkem zde zakrátko tělesná a duševní nemoc i je. Každá rodina potřebuje to, co miluje a pokud to nemá tak nefunguje a následkem je to že se z lidí stávají duševní ubožáci, co mají mnoho špatných závislostí. Rodina je obrazně jako půda a pokud půda nedostane hnojivo a mnohé jiné co potřebuje, tak zakrátko zde není ani úroda, elita chce pořád víc moci a bohatství bez ohledu na zájmy rodiny, čím bohatší a mocnější je elita tím logicky i bezmocnější a chudší je průměrná rodina!

Elita utrácí společné peníze za; armádu, byrokraty, politiky, a jiné sobecké ubohé parazity, následkem je globální ekonomická a ideologická krize spojená s bídou a nezaměstnaností, narůstá kriminalita a konzumace drog, počet sebevražd jasně ukazuje to, nakolik elita na rodině parazituje! Vše je o vzdálenosti k tomu, co milujeme a potřebujeme, čím vzdálenější je nám to, co milujeme a potřebujeme, tím hůře se nám zde i žije, jde tedy o to, aby zde konečně byla kvalitní politická ideologie, která bude rodinu milovat a nebude už na ní parazitovat.

Zdánlivě se to může jevit jako neuskutečnitelná utopie, problémem zde je člověk na vedoucí funkci, který se vždy promění v sobeckého ekonomického parazita, je těžké být abstinentem, když máme sklep plný dobrého vína! Jakmile zde bude umělá inteligence tak ona nahradí sobeckou ubohou elitu a ona bude zde rozhodovat o nás bez nás, zakrátko zmizí z našeho života; politika, náboženství, školství, byrokracie, armády, policie, a konečně zase bude rodina základem kvalitní fungující společnosti.

Štítky: