Přeskočit na obsah

Kvalitní člověk je iluze

Svět, ve kterém žijeme, vytvořil člověk a on i tento svět ovládá, pokud je člověk kvalitní, je i jeho svět kvalitní a pokud on není kvalitní, je i jeho svět nekvalitní to je logické. Otázka kvality člověka je základem, na kterém stojí svět, ve kterém člověk žije, obrazně je to s kvalitou jako u řetězu kde nejslabší článek určuje pevnost tohoto řetězu a tím i jeho kvalitu.

Člověk je velmi složitý systém a jeho nejslabším článkem je nedostatek správné přirozené tělesné a duševní aktivity, což má za následek degeneraci u těla a duše. Jakmile došlo k tomu, že člověk začal být zemědělcem a přestal být pastevcem, který se stěhoval se svým stádem často na nové pastviny tak se začal pohyb člověka omezovat.

Zemědělství vytvořilo pro člověka mnoho výhod a následkem bylo přelidnění a vznikla veliká města, ve městech byl člověk ještě více omezen ve svém aktivním pohybu u těla a duše, současnost je spojená s prací ve vysokých budovách, kde na malém prostoru pracuje mnoho lidí, klasickou ukázkou moderní práce je telemarketing, kde ubohý zaměstnanec sedí u počítače a hovoří po telefonu s cizími lidi a vnucuje jim drze neustále špatné zboží anebo špatné služby.

Snaha o změnu tohoto systému je odsouzena k jisté porážce, protože je zde silná závislost na výhodách tohoto systému a většina lidí si neumí představit zásadní změny, které by vedli k tomu, že každý člověk bude mít zase dostatek pohybu a tím bude kvalitní tělesně i duševně.

Mnozí sice se snaží provozovat sport, ale žádný sport nemůže nahradit jednoduchý aktivní život v přírodě, kdy jsme se neustále stěhovali z jednoho místa na jiné místo. Problémem není civilizace a kultura ale problémem je přelidnění, čím více lidí je na světě tím více je zde i problémů drasticky a rychle snížit globální přelidnění to je zásadní otázka kterou musíme rychle a správně vyřešit, pokud chceme dosáhnout toho, že náš život zde bude mít smysl.

Štítky: