Vše se dneska dává do konzerv, proč by zde nemohli být konzervy s lidskou duší, člověk by se umístil do stroje, který by z něj vysál jeho duši a dal jí do konzervy. Takový člověk bez duše by tělesně dále existoval, ale neměl by žádnou duši, jenom by dělal to, co od něj by požadoval ideologický systém a nad ničím by nepřemýšlel, pro systém by byl takový člověk ideálním, protože by s ním zde nebyli žádné problémy a on by jenom otrocky sloužil za malou almužnu systému. Mnohdy když filmuji kamerou lidi, tak mám podezření, že jenom já zde ještě nějakým omylem mám vlastní duši a že všichni lidi na celém světě, už mají svojí duši v konzervě a tyto konzervy se prodávají mimozemské civilizaci.

Nejde o novou situaci, protože tento stav zde existuje už od té doby, co je zde otroctví, a tak otrokům a sluhům, byla jejich duše odejmuta a potom byla dána do konzervy, aby se tato konzerva mohla prodat v supermarketu, na jiných planetách. Duševní bytosti mají jako potravu inteligentní duše, jak vlastně vypadá taková konzerva s lidskou duší? Je to virtuální realita, ve které je lidská duše uvězněná a myslí si, že existuje ve skutečné realitě, ve skutečnosti jde o optický počítač s velikou optickou pamětí.

Tyto konzervy fungují jako vratné skleněné lahve a po vyprázdnění jsou odeslány zase k naplnění ke zdroji, takto se neplýtvá zbytečně obaly na lidské duše. Naše planeta je tedy jenom jakousi bezvýznamnou farmou ve vesmíru, kde se pěstují lidé, aby se jejich chutné duše mohli dávat do konzerv, i tvoje duše je již dávno v konzervě, ale nic si z toho nedělej ostatní lidi na celém světě jsou na tom stejně. Každá konzerva s lidskou duší má jinou hodnotu, něco jako je tomu u vína, kdy záleží na tom, jaká je zde odrůda a jaké je zde klima a složení půdy.

Třeba taková ubohá duše je velmi levná, protože duševní život ubožáků je velmi ubohý, konzervy s ubohými dušemi si kupují jenom sociálně slabí jednici, co existují na okraji společnosti. Pokud je člověk pod vlivem silné drogy, dochází k tomu, že je mu odebírána jeho duše, proto je zde nejhorší srážka s blbcem, protože v blbci už není díky drogám žádná duše a je to jenom ubohý stroj na peníze bez duše. Je na každém, aby se rozhodnul, jestli skončí jeho duše díky drogám v konzervě, nebo jestli drogy odmítne jako já, a tak neskončí jeho svobodná duše v konzervě.