Přeskočit na obsah

Komu chyby přinášejí zisk?

Chyby nám dělají ze života očistec, vše zde bylo stvořeno k tomu, aby to zde něčemu sloužilo a plnilo úkoly, problémem zde jsou chyby, které nám brání v tom, abychom zde mohli něčemu správně sloužit a plnit důležité úkoly. Chyby nejsou jenom v naší civilizaci, jsou prostě všude, setkáme se s nimi i tam kde bychom je nečekali, protože jsme si naivně o něčem mysleli, že tam nemohou být chyby?

Mnohdy v něčem třeba není chyba, ale díky změnám dojde k tomu, že vznikne chyba, protože zde nedošlo k aktualizaci u; informací, programu, technologie atd. Čím je něco složitější tím více je v tom i chyb a tím obtížněji se chyby zde i odstraňují, jak učinit něco jednoduchým to je jediná možnost, jak zmenšit počet chyb, základem pro jednoduchost je soutěž a boj o zdroje a servis díky zlu je zde takto možné dosáhnout dobra.

Tak jako ve sportu jsou sportovní pravidla a tresty za jejich porušení, tak i v lidské společnosti jsou zákony a normy, které musíme v boji o zdroje a servis respektovat, jinak jsme potrestáni za porušení zákonů a norem. Zákony a normy obsahují ale veliké množství chyb, protože jsou složité díky tomu, že umožňují centralizaci, kdy v centru je pro elitu ráj a na okraji je pro pracující lůzu očistec spojený s minimálními mzdami a nezaměstnaností.

Mnohokráte zde byli snahy tuto základní chybu nějak odstranit ale nikdy se to nepovedlo, protože problémem zde je sexuální pud a drogy, ten, kdo je pod vlivem sexuálního pudu a drog je agresivní a snaží se za každou cenu pro sebe získat zde ráj, následkem je centralismus a krutý boj o zdroje a servis.

V současnosti díky moderní vědě a technice dochází k sjednocení světa do jednoho globálního světového národa s kde bude jedna; řeč, měna, zákony, politika, náboženství atd. Mnoho národů se tomu naivně brání a neuvědomují si, že sjednocení stejnak nemohou uniknout je to přirozený proces. Je prostě ekonomické poskytovat zboží a služby globálně, než je poskytovat jenom lokálně, zde se dostáváme k otázce nahrazení starého novým, kdy se to staré brání, jak může.

Zde je jediným řešením decentralizace spojená se svobodou a rovností, jakmile je svoboda a rovnost agresivně potlačená dochází k tomu, že se staré nenahrazuje novým, což vede vždy ke krizi a zhroucení centrálního systému. Vždy se ptejme, komu chyby přinášejí zisk, on je vždy zdrojem chyb, které nám dělají ze života očistec.

Štítky: