Přeskočit na obsah

Kolem sexu a výhod se vše zde točí

Kruh nemá konec, a tak se vše točí v kruhu a nic zde nestojí, většinou se zde malé točí kolem toho, co je veliké nebo se točí to co je nehodnotné kolem toho co je zde hodnotné atd. V absolutnu není žádný pevný bod, o který by se bylo možné opřít, ten, kdo hledá pevný bod, o který by se mohl zde opřít, chybuje a plýtvá svým hodnotným časem na hlouposti. V jádru je jenom stav zapnuto nebo stav vypnuto, neustále se zde něco zapíná a vypíná, aby se vše točilo správně a konalo to co je správné a potřebné konat.

Dneska se něčemu klaníš a přinášíš tomu veliké dary, zítra se tomu budeš smát a budeš po tom šlapat, vše se točí, a tak zde se i vše v nás a okolo nás mění, jistota v ničem logicky není. Veškerá současná politická a náboženská ideologie, to je jenom módní záležitost, která brzo vyjde logicky z módy, a přijdou zásadně nové ideologie, Bible zmizí z naší kultury a místo ní zde bude jiné svaté písmo s jinými novými kulty.

Dvakráte nevstoupíš do stejné řeky, protože se vše mění a co bylo včera výhodné, to dneska už výhodné zase není. Každé vítězství je současně i prohrou, protože když se k jednomu mnoho přiblížíte tak se i mnoho od jiného vzdálíte, pokud bych se stal králem této planety s neomezenými pravomocemi, ztratil bych automaticky charakter a cit. Ten, kdo chce poroučet druhým, nemůže mít charakter a cit, on musí s druhými jednat jako s dobytkem, jinak zde nebude mít autoritu.

Myslíme a konáme podle situace, a tak nadřízené posloucháme a podřízeným poroučíme, tak to zde funguje a ten kdo se tomuto centrálnímu systému poslušně nepodřizuje trestán za to i mnoho je. Kolem výhod se v konzumní společnosti vše točí, pokud zde nebude konzumní společnost, tak se vše bude zase točit kolem sexu.

Štítky: