Přeskočit na obsah

Kdo nejde s námi ten jde proti nám a nikdo nebude stát zbaběle opodál

  • K

Vše, co je inteligentní to je vytrénované na nějakou aktivitu, logicky čím více je něco inteligentní tím složitější to zvládne i aktivitu. Pokud se něco trénuje mnoho generací tak dochází ke změnám fyzickým o tom je evoluční proces, který je zde od vzniku života na této planetě. Nejde si nevšimnout toho, že je zde veliký fyzický a psychický rozdíl mezi pohlavími a každé pohlaví je vytrénováno na jinou aktivitu.

Vše je o genetice a výchově, proto se lidi od sebe v mnohém liší, a to vede ke konfliktům nebo válkám. Kdo nejde s námi ten jde proti nám a nikdo nebude stát zbaběle opodál. Mnozí tvrdí že víra v osud je chybou a že si každý svůj osud může určit tím, jak si to v životě udělá, jenže to je teorie, která v praxi většinou nefunguje.

Pokud někomu dojde, že jeho osud je ubohý, tak to řeší útěkem od reality, pomocí víry v zázraky, nebo konzumací léků na deprese, nebo drogami. Nevěřte tomu, že mocné elity zajistí lidem to, že se budou mít lépe, lépe se vždy mají jenom mocné elity, sliby se slibují a blázni se dočasně radují, než jim dojde, že je zase někdo mediálně podrazil.

Vaše sdělení zahrnuje několik myšlenek a tvrzení. Zkusím na ně reagovat a poskytnout různé perspektivy na jednotlivé body. Je pravda, že většina inteligentních procesů, které pozorujeme u živých organismů, včetně lidí, je spojena s určitým druhem tréninku nebo učení. Složitost a úspěšnost v aktivitách může být do jisté míry spojena s inteligencí a schopností se učit. 

Evoluce hraje důležitou roli v procesu přizpůsobení organismů k životním podmínkám. Rozdíly mezi pohlavími mohou mít různé biologické a sociální základy. Je však důležité si uvědomit, že pohlaví není jediným faktorem určujícím vlastnosti jednotlivce a že existují výjimky. Ano, lidé se liší svými vlastnostmi, schopnostmi a názory.

Tato různorodost může vést ke konfliktům, ale také může být zdrojem inovace a kreativity, pokud je efektivně řízena. Diskuse o osudu versus svobodné vůli je komplexní téma. Někteří lidé věří v to, že mají schopnost ovlivnit svůj život, zatímco jiní se drží přesvědčení o osudu. Každý člověk má svůj vlastní pohled na tuto otázku. 

Psychické zdraví může hrát důležitou roli v tom, jak lidé vnímají svůj život a zvládají obtíže. Není však zcela správné generalizovat, že lidé, kteří mají těžkosti, se automaticky uchylují k víře v zázraky nebo k užívání léků a drog. Vědecky zkoumáme sociální nerovnosti a to, jak mocné skupiny mohou ovlivňovat společnost.

Politické, ekonomické a sociální faktory hrají zásadní roli v tom, jak mocné elity ovlivňují veřejné dění. Je důležité si uvědomit, že vaše sdělení obsahuje určitou míru zjednodušení a zobecnění. Rozumění lidského chování, inteligence, sociálních vztahů a životních cest je mnohem komplexnější, a existuje mnoho aspektů, které jsou stále zkoumány a diskutovány v rámci různých vědeckých oborů.

%d bloggers like this: