V současnosti zde již není egoismus, ale v době, kdy žil GVKB byl egoismus pevným bodem, kolem kterého se život lidí točil. Každý systém musí mít pevný bod, kolem kterého se vše točí, GVKB. V současnosti je tím pevným bodem nekonečný lidský dialog, neděláme vlastně už nic jiného jenom je zde nekonečný dialog a pořád všichni jenom hovoříme a posloucháme. Je to správné nebo chybné že jsme závislí všichni na dialogu a nedokážeme bez dialogu existovat?

Dialog je jako sůl v jídle, díky které má jídlo chuť, jde o to, aby zde bylo správné množství dialogu, aby naše existence měla zde smysl. Takže smysl naší existence je v tom že můžeme chybovat, pokud bychom nemohli chybovat neměla by zde naše existence žádný smysl. Vše je duální, a tak díky chybám je zde bezchybnost a díky lži je zde pravda atd. je snadné soudit a je těžké pochopit proč vše je tak jak to zde je.