Jak si to každý udělá takové to zde i má, sebekontrola a trestání sama sebe, je základ pro to abychom uspěli v boji o zdroje a servis. Je snadné kontrolovat cizí lidi, ale je těžké kontrolovat sami sebe a potom se i správně potrestat za každou svoji chybu. Je snadné říci chybné slovo a je těžké se za chybné slovo správně potrestat, abychom už chybné slovo znovu neřekli. Zde se dostáváme k otázce čistého svědomí, které má za úkol nás trestat za naše chyby, pokud je v člověku svědomí ušpiněné drogami tak je slabé a nedokáže trestat za chyby, následkem je to že se z člověka stane nebezpečný blbec, který všechno dělá blbě a mnoho škodí svému okolí. Vše je o genetice a výchově, je třeba začít se změnou v naší lidské kultuře, kdy budou moci mít zde potomstvo jenom lidé s čistým svědomím, kteří se trestají za svoje chyby a neberou žádné drogy.

Každá droga je chybou, za kterou zde musí být trest, tam kde žijí svědomití lidé, tam nemusí být; mafie, sekty, byrokracie, policie, politika, náboženství, soudy, vězení, peníze, vlastnictví, výhody, jistoty, moc, bohatství, sláva, autorita, zákony, daně atd. Svědomitý člověk má kontrolu v sobě a není zde třeba, aby jej kontrolovalo něco cizího, on je sám sobě odpovědný a sám sebe i potrestá za sebemenší chybu. Je to vyšší duchovní úroveň, kdy opustíme nízkou úroveň ubohého agresivního zvířete a staneme se svědomitým člověkem. Současný konzumní svět je nám peklem, protože zde nejsou svědomití lidé, ale jsou zde lidé bez svědomí, co umí jenom mnoho chybovat a je jim jedno, že tím škodí sobě a svému okolí, nepotřebujeme testy inteligence, ale potřebujeme testy na svědomitost a ten kdo nebude mít v sobě čisté svědomí, bude muset opustit novou společnost ve které se už nekrade ani se zde nelže.