Každá dogmatická totalita eliminuje násilně extrémismus

Extrémismus je zde už mnoho tisíciletí, a to vedlo ke vzniku dogmatických totalit, které eliminovali násilně extrémismus, to vše se děje v dogmatické totalitě podle hesla, moje hra a moje pravidla, ten, kdo poruší svatá pravidla společenské hry, ten bude za to tvrdě potrestán. Kdo nejde s námi, ten jde proti nám, a nikdo nebude stát zbaběle jako pozorovatel opodál.

Napsat komentář