Často opakovaná lež se stává pravdou o tom je každá svatá ideologie, Ježíš Kristus to je svatá pohádka, která stála na počátku vzniku Křesťanství. Podívejme se na umění a zjistíme to, že jde většinou o pohádky, které se stávají populární, pokud žijete na vesnici tak vás přitahuje život ve velikém městě, pokud jste zbabělci tak vás přitahují hrdinové atd. proč nás tolik přitahuje to co je protikladem? Protiklady nám přinášejí uspokojení našeho toužení, proto vznikají pohádky, které jsou protikladem reality, ve které je dobrota žebrota.

Je zde mnoho otázek, na které nemáme odpovědi, a tak zde nastupují pohádky, je to jako když místo seberealizace se díváme na film kde se realizuje u hrdinů seberealizace, nahradili jsme originál za kopii, která nemá hodnotu. Ježíš Kristus je literární postava, která vystupovala na divadle a na divadle je možné konat zázraky. Vše je zde už dlouho jenom divadlo kde se vše rychle mění, a tak se rozdělujeme na herce a diváky, pokud jsme herci tak chceme hrát hlavní roli, a tak je zde protekce a korupce. 

Představme si naši společnost bez dezinformací, které dělají z lidí pitomce, v takové společnosti by byl každý člověk od narození do smrti neustále testován a kontrolován, aby zde nebyli už nikde pitomci, co dělají pitomosti, chybu by každý udělal jenom jednou, z amatérů by se tak stali profesionálové, co nechybují a místo teorie by zde byla praxe. Už by nás nezajímalo to, co bylo, a to co bude, žili bychom naplno současností a práce byla smyslem našeho života.