Přeskočit na obsah

Je naše lidská kultura o naivní snaze dosáhnout rychle a snadno zázraků?

  • J

Co byl socialismus ve svém principu, byla to naivní snaha dosáhnout snadno a rychle sociální zázraky v politice a ekonomice pomocí násilí, a tak vznikla dogmatická totalita! Stejné je to i u; organizací, hnutí, sekt, náboženství, propagandy atd. vždy to skončí násilím, protože dobrota je žebrota!

Za vším je snaha o manipulaci s lidmi a mnohým jiným, ti, co jsou nahoře chtějí násilně manipulovat s těmi co jsou dole a je jedno, jestli je zde; feudalismus, humanismus, populismus, demokracie, socialismus, kapitalismus, centralismus atd.

Vše je to hra podle pravidel nebo podle situace, z lidí se tak stali loutky, které mnohé snadno ovládá! To je poměrně pesimistický pohled na lidskou kulturu a naše společenské systémy. Je pravda, že existují hnutí nebo skupiny, které mohou zneužít své pozice a vyvolat násilí nebo manipulaci. Je však důležité si uvědomit, že lidská kultura je také plná úžasných inovací, objevů a tvořivosti.

Dost možná dokonce některé z nejlepších věcí ve společnosti pocházejí z „naivní snahy“ dosáhnout něčeho výjimečného. Pokud jde o politické a ekonomické systémy, není žádný z nich dokonalý a všechny mají své silné a slabé stránky. Je však na nás, jako aktivních členech společnosti, abychom se zapojili, kritizovali a hledali zlepšení, nikoli se jen rezignovaně poddali tomu, co považujeme za nespravedlivé nebo nefunkční.

A konečně, co se týče manipulace s lidmi, je důležité zdůraznit roli vzdělávání a osvěty. Čím více lidé chápou, jak mohou být manipulováni, tím lépe se mohou bránit takové manipulaci. Takto viděno, naivita není vlastně tak špatná, pokud je v kombinaci s kritickým myšlením a touhou po vzdělání. Ve své podstatě, lidská kultura je to, co z nás dělá lidské bytosti naše schopnost sdílet ideje, tvořit a žít společně.

Je zranitelná k nedorozuměním a zneužití, ale také je nepopsatelně krásná a plná potenciálu. Na závěr bych to tedy shrnul tak, že naše lidská kultura možná obsahuje naivní snahu dosáhnout rychle a snadno zázraků, ale zároveň i touhu po poznání, soudržnosti a pokroku.

%d bloggers like this: