Jde o to se zde stát drogou a nebrat zde drogy

Já jsem droga. Pravé jméno Hospodina je droga, protože pokud něčemu věříme stává se to pro nás drogou, víra vzniká z deprese a není třeba prosit Hospodina, aby nám odpustil hříchy a dal nám chleba, droga nám může dát jenom na krátkou dobu iluzi štěstí a potom následuje deprese, a tak zase se snažíme získat drogu. Každá droga má svoji hodnotu, a čím více je droga hodnotnější tím obtížnější je jí i získat. Nejhodnotnější drogou je neomezená moc nad lidmi, kdy máme možnost hodit na město atomovou bombu, nebo postavit koncentrační vyhlazovací tábor. Mrtvý konkurent nám již nedělá problémy, jsme vojáci, co zde bojují o hodnotné drogy, aby zde měli na krátkou dobu iluzi štěstí.

V současnosti může uspět jenom ten kdo se izoluje od narkomanů, protože pobyt mezi narkomany snižuje hodnotu člověka a vede k tomu, že se z člověka stává ubohý narkoman. Jde o to se zde stát drogou a nebrat zde drogy, pravý guru učí své žáky tomu, aby se zde stali drogou a falešný guru nutí svým žákům drogy, aby z nich učinil ubohé narkomany. Jakmile někdo řekne že sobectví je chybou, tak je to falešný guru a vy musíte hledat takového guru, který vám řekne že sobectví se správné, protože se díky němu stanete drogou, na které budou druzí závislí.

Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je. To je cesta k tomu abyste se stali pro druhé drogou a nebrali již ubohé drogy. Teprve boj o život a bohatství lidem otvírá oči a ukazuje jim objektivní realitu, a to že všichni lidé na celém světě jsou jenom ubohé sobecké svině co na tváři nosí nejrůznější masky, aby zde vypadali slušně jako; prezidenti, ředitelé, králové, kněží, soudci, policajti, byrokraté, profesoři, psychologové, umělci atd. Slova mohou klamat, znáte nějakého prezidenta nebo ředitele, který by dokázal žít velmi dlouho v cizině u Hinduistické sekty Kršna? Já jsem žil v roce 1992 u této sekty 9 měsíců ve Francii, a tak jsem pravý guru, který vám může pomoci se zbavit závislosti na drogách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *