Přeskočit na obsah

Jaký je podstatný rozdíl mezi nemocí a poruchou

Pokud nejsou uspokojeny naše závislosti tak zde jsou nemoci těla a nemoci psychiky, tam kde není inteligence tam nejsou nemoci, ale jsou tam poruchy, porouchat se může stroj nebo program, jaký je podstatný rozdíl mezi nemocí a poruchou, nemoci se léčí a poruchy se opravují. Podívejme se na politiku, která je často porouchaná, a tak se snažíme politiku opravit tak aby fungovala, co se stane, pokud zde místo pitomých starých politiků bude vládnout všemu všude jenom umělá inteligence, která bude řídit naši civilizaci?

Umělá inteligence bude často nemocná, a tak jí budeme muset léčit tak aby se uzdravila. Léčení je založeno na používání léků, jaké léky ale budeme potřebovat na to, aby se umělá inteligence uzdravila? Umělé inteligenci nejde předepsat chemické léky tak jako se to dělá u lidí, proto bude umělá inteligence potřebovat psychologa který bude rozumět psychice u umělé inteligence, v mnohém jsou psychické problémy lidí podobné psychickým problémům u umělé inteligence, problémem je zde vždy nejistota při rozhodování. 

Každá složitá situace je originální, a tak potřebuje i originální přístup, který zajistí to, že zde při rozhodování bude jistota. Nejistota je následkem vzdálenosti, a tak nemáme informace které k rozhodnutí potřebujeme, a tak chybujeme, podívejme se do přírody zde se vše úzce specializuje a díky tomu to má informace, a tak to nechybuje, naše univerzálnost má za následek nejistotu při rozhodování, dokud se neodstraní problém s univerzálností do té doby zde budou problémy s psychickými nemocemi. 

Štítky: