Přeskočit na obsah

Jak přežít v krizi?

Už se nikdo nezajímá o to, jak žít zde dobře, ale jenom o to, jak přežít v krizi, krize nabírá na síle každým dnem a ten kdo si to jasně neustále neuvědomuje je nejspíše pod silným vlivem drogy, nebo nějaké dezinformační ideologie. Politici a informační systém mohou snadno lhát, ale čísla v nás a okolo nás nemohou lhát, pokut umíte počítat tak si snadno spočítáte jaký je váš ekonomický příkon a jaký je od vás za to zde požadován pracovní výkon.

Začínáme se podobat nájemným vojákům ve snaze přežít krizi a nasazujeme do krutého boje s krizí poslední naše tělesné a duševní rezervy, na bojišti o potřebné hodnoty leží mnoho těch, co byli námi eliminováni a my víme, že nebude trvat dlouho a budeme zde i my ležet jako ubožáci, které krize nemilosrdně eliminovala. Stávají se z nás bezcitné a bezcharakterní válečné automaty, co jenom plní složité nebezpečné úkoly, bez ohledu na naše duševní a tělesné zdraví a naše nejnutnější existenční potřeby.

Náš život zde již nemá žádnou koncepci, jde jenom o to přežít v krizi, o nic jiného zde již nejde. Konzumujeme neustále jedovaté chemické návykové látky, abychom nějak dokázali přežít v této hluboké krizi, naše tělo se stává jedovatou toxickou skládkou a naše duše je plná duševních jedů, protože konzumujeme mnoho jedovatých návykových myšlenek z válečného prostředí, kde žijeme.

Nikdo si zde nemůže být ničím jistý, fanatičtí teroristé používají; jedy, bomby, viry, dezinformace, podvody atd. nebo jenom z nudy střílí druhé ve velkém, pomocí střelných zbraní. Nejde zde o pesimismus ale o realismus, to že budete unikat do jiné reality pomocí; snů, hudby, drog, dezinformací atd. to není řešení, je to jenom ubohá zbabělost si přiznat realitu, ve které jde jenom o to, jak přežít v krizi. Co mě nezabije, to mě posílí, neustále vás systém bude srážet na dno, okolí bude neustále čekat na vaší malou chybu, aby vás mohlo eliminovat, lásku zde nikde již nenajdete, zato nenávist je, jako náš stín, před kterým nikdo neunikne. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je.

Štítky: