Jak poznat svůj osud?

Vše zde má svůj osud, který nejde změnit, lidi mnoho století hledají marně to, jak zjistit správně svůj osud, toho využívá mnoho podvodníků a pokrytců, co se snaží parazitovat na těch, co chtějí znát svůj osud. Osud je u každého dán tím, jak byl geneticky vytvořen a jak byl nastaven výchovou a školou, vše začíná u každého osudu okamžikem, kdy muž oplodí ženu, v tomto krátkém okamžiku, je osud člověka určen z 90 %. Výchova a škola může tento osud ovlivnit jenom 10 %, jablko nepadne daleko od stromu, a tak pitomci mají pitomé děti.

Zde se dostáváme k regulaci porodnosti, kdy je ideálním řešením zabránit tomu, aby pitomci měli hodně pitomých dětí, nepotřebujeme zde hodně pitomců, potřebujeme zde hodně lidí, co nejsou pitomci, problémem je to, že ti, co nejsou pitomci, nechtějí mít děti do tohoto pitomého světa a tím se dostáváme do začarovaného kruhu. Zde musí nastoupit globální regulace porodnosti, kdy se zavede certifikace na plození dětí, ten, kdo nebude mít tuto certifikaci ten nebude mít ani děti, okamžik oplodnění bude prováděn globálně jenom na vyhrazených místech, kam budou mít pitomci zakázaný vstup, dítě, které se narodí pitomcům bude eliminované a recyklované, nejsou pitomé děti, tak zde není ani pitomý osud.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *