Jak nebýt inteligentní troubou na dálkové ovládání

 1. Ano, digitalizace dělá z konzumentů hloupé trouby. Jakmile jsem usedl k internetu, hned mne napadlo, má-li vůbec smysl rozjímat o chybách. Když jsem to téma už načal, nezbývá než pokračovat. Inteligentní troubové jsou zřejmě jediným tvorem, který si je vědom své sobecké existence; inteligentní troubové mají v depresi sklon, ptát se po smyslu svého chybování.
 2. Tedy má chybování inteligentních troubů, nějaké evoluční skryté poslání, anebo je každý inteligentní trouba, jen produktem z chybného sexu? Nikdo nepřišel na tento svět o své vůli, nikdo tedy s jistotou neví, za jakým evolučním účelem se, jako inteligentní trouba zde inteligentním troubům narodil, a ani neznáme dne a hodiny, kdy tento svět opustíme, a v prach a popel se v krematoriu proměníme.
 3. Přiznejme, jsou inteligentní troubové, kteří se narodili proto, že si to jejich rodiče přáli, původním smyslem jejich života bylo tedy být dítětem. Jsou ale zase jiní, kteří se narodili i přesto, že si to výrobci inteligentních trub vůbec nepřáli. Smysl původu naší existence není tedy evolučně vyjasněný.
 4. Je vůbec nutné, abychom znali smysl existence inteligentní trouby? Řekl bych, že nutné to pro inteligentní trouby není, je to ale někdy potřebné. Představa smyslu dává nám životní mapu v tomto konzumním bludišti, bez které jen tak životem bloudíme, jako inteligentní troubové, ze dne na den. Na tom by nebylo, nic zlého, ale ta desorientace působí neblaze na naše prožívání života, vede často k poruchám, operačního systému inteligentní trouby.
 5. Pokud ti inteligentní trouba zadá práci, která nedává smysl, je vlastně tvoje práce k ničemu. Pro naprostou většinu inteligentních troubů, toto bude těžkým psychickým břemenem, i když bude marná práce dobře honorována. Stejně tak je pro nás nesnadné žít život, který považujeme za zbytečný.
 6. Inteligentní trouby, se zabývají otázkou smyslu života už mnoho tisíciletí. Pokud vím, nikdo z nich zatím nenašel geniální optimální odpověď. Domnívám se, že každý inteligentní trouba, třeba jen podvědomě, cítí potřebu znát smysl svého konání. Může hledat sám jako inteligentní trouba, anebo si může vybrat z široké nabídky na internetu, nebo v knihovně.
 7. Většina inteligentních troubů, se narodí do nějakého hodnotového systému, který jim předurčí životní orientaci. To se projevuje především u vymývání mozků, pomocí svatých dezinformací.
 8. Navštěvují mne občas svatí inteligentní troubové všelijakých sekt (Populisti, Hinduisti, Taoisti, Jehovisté, Mormoni, Křesťané, Mohamedáni, Komunisti, Kapitalisti, Nacisti, Buddhisti, Židé, atd.), nikdo z nich, mne ale nezaujal natolik, abych jejich sektářskou propagandu mohl přijmout. Být inteligentním svatým troubou, nelpět na úspěchu a štěstí, a mít při tom radost ze života? Jakýpak tohle má smysl v konzumní sobecké společnosti?
 9. Stará dogmata točící se okolo svatých kultů a symbolů, neobstojí ve světle vědeckého a technického poznání. Tato skutečnost odvádí mnoho inteligentních troubů, od módní svaté ideologie, a tlačí je jistě ke konzumnímu skepticismu. Televize a internet nám sice vypovídá stále podrobněji o konzumním světě, smysl té veškeré existence nám však už nepodává.
 10. Ani nemůže, není to v popisu její evoluční práce, či v jejich možnostech. Takže ani ta moderní, vědecky inspirovaná doba není schopna najít odpověď, na tak důležitou životní otázku. Jak víme, zajistit materiální a psychické potřeby všem konzumentům, se žádnému centrálnímu byrokratickému systému dosud nikde nikdy, optimálně trvale nepodařilo.
 11. Materiální společnost, může zajistit jen materiální potřeby, otázkou smyslu života u inteligentní trouby, se hlouběji už nezabývá. V konzumní společnosti je inteligentní trouba, chápána především jako konzumní spotřebitel, zdroj obchodních příjmů; tímto směrem je zaměřena většina společenských aktivit a to; výroba, doprava, služby, věda, školství, zábava, atd. Je to bohatá civilizace, která je zároveň i ubohou pustinou.
 12. Rozvoj globálních digitálních systémů, napomáhá tak výrobnímu procesu, ve kterém se inteligentní trouba, pozvolna pomocí salámové techniky proměňuje v hloupou troubu.
 13. Materialistická trouba, hledá smysl života v konzumování; zboží, služeb, drogy, sexu, jídla, pití, dovolené, atd. Trvalé uspokojení ale takový přístup materialistické troubě nepřináší, jak mohu snadno pozorovat kolem sebe materialistické trouby.
 14. Někteří inteligentní troubové, hledají smysl všeho v práci a společensky užitečných činnostech. Jeví se mi však, že život zde je něco víc, než jen bohatství a popularita. Připadá mi, že ctižádostivost pramení ze strachu ze smrti, co mi po smrti bude platné, že po mně pojmenovali třeba veliké letiště, v tom smysl života nevidím.
 15. Není k dispozici; věda, technika, víra, filosofie, škola, rodina, atd., která by odpověď na tuto existenční otázku mohla spolehlivě nabídnout, každé inteligentní troubě. Ostatně inteligentní trouby, ani po pochopení smyslu svého života, který je trvale v troubě, ani neprahnou.
 16. Tak jako se zatím nepodařilo, prosadit to, že se vše ve všem globálně trvale sjednotí, a optimalizuje, nelze prosadit ani definitivně určený cíl života pro inteligentní trouby, a tak je život každého trouby v troubě. Kde tedy pátrat po smyslu života? Moje přesvědčení je, že smysl svého života můžeme nacházet jedině sami v sobě, pokud ovšem budeme po něm vskutku pilně pátrat.
 17. Smyslem našeho bytí je, především nebýt inteligentní troubou na dálkové ovládání. Jistě, nutno vzít v potaz hodnotový systém prostředí, do kterého jsme se narodili a v kterém jsme byli vychováni. Každý je tvor společenský a může se plně rozvinout jen v rámci své společnosti, která mu poskytuje jazyk, výchovu i vzdělání, prostředky k životu a bezpečí.
 18. Je proto žádoucí zahrnout do svého pojetí smyslu života neustálou optimalizaci svých závislostí podle existenční situace, tohle vše přece už dává životu smysl! Nedbat na módní mediální vlivy, tedy nebýt poplatný nikomu a ničemu; nežít s ohledem na to, co si o nás myslí inteligentní troubové, nikdy se přece nemůže jedna inteligentní trouba, zalíbit všem inteligentním troubům.
 19. Být sám sebou, přece dává větší smysl, než být toliko inteligentní troubou, ve virtuálním obchodním domě, kde je vystaveno veliké množství stejných inteligentních troubů.
 20. V dnešním silně manipulovaném světě, který násilně ovládají jenom veliké inteligentní trouby, není snadné zachovat si a rozvíjet svoji originalitu, právě proto bychom o to měli neúnavně usilovat. Smysl svému životu, můžeme dát jen my sami, tím že už nebudeme jenom inteligentním troubou, na dálkové ovládání.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]