Nedávno mi zase telefonuje předseda vlády a ptá se mě na to, jak má vyřešit optimálně rychle neustálé problémy s Romy? Odpovídám mu to je jednoduché, zakažte u nás používání názvu; Romové, cikáni, nepřizpůsobiví příživníci atd. pod vysokou pokutou a vězením. Logicky bude nutné přijít se zcela novým popisem této skupiny obyvatel, jak pojmenovat tuto skupinu, tak aby zde už nebyl s touto skupinou nikde možný jakýkoli problém?

Použijeme pojmenování z minulosti, které zde bylo dlouho mediálně populární, a pojmenujeme nově toto skupinu, soudruzi a soudružky. Slovo soudruh je odvozeno od soudržnosti a je nepopiratelným faktem, že se tato sociálně problémová skupina vyznačuje velikou soudržností, a proto si nevíme s nimi rady po stránce ekonomické a sociální. Vše je o pořádku kdy se vše optimálně uklidí tam kam to správně patří.

Předseda vlády mi říká že toto nové pojmenování pro Romy se nebude líbit lidem co si v minulosti říkali soudruzi a soudružky a budou to považovat za mediální urážku. S pravdou vždy byli problémy, musíme si vybrat co je pro nás prioritní, jestli pravda nebo popularita, nejde sloužit více pánům, jednomu pánu se zavděčíte a jiného pána rozzlobíte.

Když jsem byl mladý a na povinné vojně na vojenském letišti u stíhačky jsem řekl soudruhovi ve vysoké vojenské funkci, že je pán tak jsme se pohádali, a nakonec major uznal, že mám svatou pravdu, hádka je kořením života, bez hádek je život jako jídlo bez koření. Moudřejší ve sporu hlupákovi ustoupí jenom proto, aby si vzal do ruky veliký klacek, a tím klackem vzal blbého hlupáka po jeho pitomé hlavě.