Je zde vše iluze nebo je to realita? Vše je zde založeno na principu snímacího čipu u digitálního fotoaparátu, světlo přes objektiv pronikne na snímací čip, a tak na čipu vzniknou data a ty data se zpracují procesorem na fotografii nebo na video. Realita to jsou data, ze kterých vznikají informace a z informací vznikají programy a inteligence.

Nejmenší částečkou není Atom, jak si vědci naivně myslí, atomy to jsou jenom data na snímacím čipu, tyto data mohou být uložená dočasně nebo trvale. Podíváme se na kladivo a vidíme data co jsou uložená trvale, podíváme se na člověka a vidíme data co jsou uložená dočasně.

Data to je jenom nula a jednička a pomocí programu z dat získáme informace, problém s nemocí je problémem dat, ve kterých jsou chyby, a tak program tyto data chybně zpracuje. Pandemie je následkem poškození dat v našem živém systému díky parazitujícímu zlému viru, který se neustále mění. 

Viry vznikají díky tomu, že je zde konkurenční boj o existenci, pokud by zde ale nebyl boj o existenci tak by zde nebyl evoluční vývoj to by vedlo k zániku života. Jsme vojáci, co ve válce předčasně umírají je to válka v rovině poškozování dat nebo krádeže dat, je to jako když vám někdo ukradne hesla a vykrade vám tak peníze na vašem účtu.