Jak eliminovat příživníky?

Tak jako v zimě nás napadají viry a deprese, tak existuje i ekonomická zima, a zde nás zase napadají monopoly a centralismus. Proč je zde v civilizaci ekonomická zima, a není zde ekonomické teplo? Příčinou jsou chyby v programech, civilizace je obrazně Windows, které se neustále aktualizuje a restartuje, občas zde jsou i nové verze.

Problémem je to že elita se skládá z pyšných starých amatérů, co neumí optimálně naprogramovat ekonomiku a sociální systémy, následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, náboženství, umění, podnikání, školství, rodiny, psychiky, atd. ryba smrdí od hlavy, co zde vládne. Ten kdo je nahoře, bude dělat vše pro to, aby se tam udržel co nejdéle, i kdyby byl nemocný a hloupý, naopak ten kdo je dole dělá vše pro to, aby se dostal nahoru, následkem je klientelismus který vytvořil bezcharakterní kleptokracie, které se maskují jako demokratický kapitalismus, vše je zde jenom pokrytecké divadlo.

Pravda byla nahá vyhnána z konzumní civilizace, a místo ní je zde svatá lež a dezinformace, které z nás dělají naivní ubožáky. Jediným originálním Křesťanem zde byl mesiáš Ježíš Kristus, a ostatní Křesťané to jsou už jenom kopie s nulovou hodnotou, vše je zde založeno na kopírování a kopírování je zde zdrojem obrovských zisků pro monopoly a centralismus.

Zjednodušme si to na krávy, v tržním systému má hospodář deset krav, které dojí, v monopolním systému se hospodář stará o třicet cizích krav, ale zisk z toho má jako kdyby měl jednu soukromou krávu. Kam mizí zisk hospodáře? Zisk mizí do centra, odkud se vše ovládá a centrum si vydržuje; politiky, byrokraty, policajty, vojáky, soudce, diplomaty, poradce, kontrolory, statistiky, prognostiky, Romy, nezaměstnané, imigranty, invalidy, atd. je třeba se postarat dobře o mnoho lidí, co zde nepracují tak, aby z jejich práce byl zisk pro společnost, následkem je deprese a myšlenky na sebevraždu, nebo na emigraci.

Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]