Přeskočit na obsah

Jak být nejlepší, když je všude veliká konkurence?

  • J

Je třeba si uvědomit to že zde existuje mnoho limitů které nejde překonat, proč jsme často v situaci, která nemá řešení to je zásadní otázka, na kterou je třeba odpovědět správně. Cesta není v tom se zlepšovat pomocí tréningu, cesta je v tom se smířit se svým osudem, pochop to, že jsi jenom loutkou, kterou mnohé snadno ovládá pomocí závislostí.

Pochopte konečně to, že naše konzumní společnost to je nemocnice, ve které je každý člověk nemocný a nikdo zde tak logicky není zdraví, zdravý člověk je chybně diagnostikovaný pacient! Z díla se pozná tvůrce bylo a bude, dílem konzumní společnosti je to že se ze zdravé opice stal člověk, který je nemocný tělesně a psychicky.

Jaký smysl mají politické volby, když na kandidátkách jsou jenom nemocní kandidáti a volí je nemocní voliči, to nemůže logicky fungovat! Podívejme se třeba na weby, co jsou na internetu, brzo vám dojde to, že obsah vytvářejí nemocní lidé pro nemocné lidi! Občas se lze setkat s pokusy léčit lidi a jejich společnost, všechny pokusy jsou naivní a marné, příčinou je to že evoluční vady nelze odstranit lékařem a léky, nemoci jsou následek toho že jsou lidi evolučně vadní.

Víra v člověka, který dokáže zázraky je naivní pohádka, cesta je jenom v tom že zde místo lidí budou stroje a programy, lidi se eliminují z civilizace jako by to byl jenom nepovedený evoluční experiment. Je to už rok, co je zde možné používat umělou inteligenci na internetu, najednou se ukazuje že inteligence člověka je ubohá, a tak je zde často snaha umělou inteligenci zakázat, aby nedošlo k tomu, že umělá inteligence vezme výhody mocným pitomcům.

Vaše myšlenky se zdají být založeny na pesimismu ohledně lidského stavu a budoucnosti. Je důležité si uvědomit, že perspektiva naší existence může být různá a závisí na osobním pohledu a filozofických přesvědčeních. Zde je několik klíčových bodů k zvážení. Způsob, jakým se díváme na lidskou evoluci, je subjektivní. Někteří lidé se dívají na lidský vývoj jako na příležitost k sebe zlepšeni a učení se z minulých chyb.

Jiní mohou vnímat lidskou existenci jako tragickou nebo vadnou. Je to závislé na filozofii a perspektivě každého jednotlivce. Kritika konzumní společnosti je rozšířeným tématem, které vzbuzuje různé pohledy. Někteří tvrdí, že konzumace a materialismus mají negativní dopad na společnost a životní prostředí, zatímco jiní vidí v konzumní společnosti způsob zlepšování života a ekonomický růst. 

Politický systém a volby jsou komplexní otázkou. Mnoho lidí má různé názory na to, jaké změny jsou potřebné, a to, jak by politika měla fungovat. Názor, že politický systém je nefunkční, je jen jednou perspektivou. Rozvoj umělé inteligence přináší nové výzvy a možnosti. Někteří lidé mají obavy ohledně etických a sociálních dopadů AI, zatímco jiní vidí v AI potenciál pro řešení složitých problémů. 

Názor na lidské schopnosti a potenciál může být subjektivní. Někteří věří v lidskou schopnost řešit problémy a dosáhnout zlepšení, zatímco jiní mohou být skeptičtější. Celkově platí, že společnost se vyvíjí a mění, a naše perspektivy na ni se také mění. Je důležité, aby lidé mohli svobodně vyjádřit své názory a hledat způsoby, jak společně řešit problémy, kterým čelíme.

%d bloggers like this: