Internet byl stvořen nedokonalými lidmi, a proto není logicky dokonalý, z díla spatříme tvůrce bylo a bude. Nedokonalost internetu lze rozdělit na technickou stránku a obsahovou stránku, je sice pravdou že internet je zde z pohledu evoluce velmi krátkou dobu, v porovnání s knihtiskem je internet malé dítě, které potřebuje být pod kontrolou dospělých lidí. Internet je virtuální realita, která nám poskytuje informace a zábavu, většina těch, co využívá internet je jenom pasivními konzumenty a nijak nezasahuje do toho co je na internetu.

Velikou výhodou internetu je možnost rychlého vyhledávání informací pomocí vyhledávačů, které jsou národní nebo globální. V současnosti začíná mnoho lidí využívat internet i v mobilním telefonu, problémem je zde malý displej s malým rozlišením, a to že zde není klávesnice a myš, jako je tomu u klasického počítače. Na internetu jsou hodně využívané sociální sítě, se kterými mají lidé často problémy, neustále dochází k tomu, že vznikají nové sociální sítě a staré sociální sítě zanikají. Na sociálních sítích se často lze setkat s pitomci co zde dělají pitomosti, proto došlo k tomu, že je zde mnoho snah pitomce na sociálních sítích eliminovat.