Prioritní aktivita je základem pro náš život, pokud máme chybné prioritní aktivity, nemá náš život zde základy, a tak máme deprese, způsobené neřešitelnými problémy. Není zde bohužel univerzální správná prioritní aktivita, kterou bych vám mohl doporučit, každý je v jiné situaci a tato situace se i časem mění a tím je zde mnoho správných prioritních aktivit, spojených pevně se situací, ve které se právě nacházíme. Vyhodnotit správně situaci ve které se nalézáme a nalézt zde pro sebe optimální prioritní aktivitu, to je základ pro to, abychom zde uspěli a měli se dobře.

Je mnoho podvodníků, co se nám agresivně snaží vnutit chybné prioritní aktivity, aby oni mohli takto na nás snadno parazitovat, tím že nám budou poskytovat nějaké zbytečné služby, nebo zbytečné zboží. Většinou to, co milujeme a potřebujeme stanovuje i naše prioritní aktivity, otázkou je, milujeme to, co je správné milovat a jsou naše potřeby správné? Je to jako na burze, kdy investujeme a očekáváme od investic veliký zisk, pokud uděláme v investování chyby, tak místo zisku máme ztráty.

Zde se dostáváme k otázce profesionálních informací a profesionálních programů, díky kterým jsou naše rozhodnutí i profesionální, a tak jsou naše prioritní aktivity i správné. V minulosti byli knihy a časopisy velikým profesionálním zdrojem informací, doba se ale změnila a je zde již elektronika a díky ní zde jsou elektronické zdroje informací a máme zde i elektronické knihy a internet. Každá kniha to je nádoba plná informací, pokud tyto informace necháme projít informačním sítem a eliminujeme nehodnotné informace, tak nám z tlusté knihy zbude jediná stránka v knize, kde jsou jenom hodnotné informace z této knihy.

Klasickou knihou je Bible a pokud bychom nechali projít informačním sítem tuto svatou knihu velmi důkladně, tak by nám zbyla jenom jedna věta. Díky bohu se smát sobeckým sviním mohu, tak to je že ten druhý sobecká svině je. V této větě je celé poselství svaté víry v lepší budoucnost, ve které nám už nebude ten druhý peklem, protože je on sobeckou sviní. Inteligence to je informační síto, které dokáže z veliké knihy udělat jednu větu a zbytek informací potom se eliminuje jako informační špína.

Vyhledávače na internetu jsou dneska inteligentní, a tak dokážou nalézt pro nás informace a eliminují stránky, kde je jenom informační špína, která nemá žádnou informační hodnotu. Život je založen na ekonomickém filtrování hodnot v hmotné a duševní rovině, jsou to obrazně jakési sítě, do kterých se chytají hodnoty, aby to, co je živé mělo pro sebe zdroje a servis, pokud jsou sítě staré nebo chybné, tak je to, co je živé v existenční krizi, protože to nemá zdroje a servis.

Je to jako načítání stránky na internetu, kdy pomalé načítání stránky vede k tomu, že má stránka malou návštěvnost, aby se stránka rychle načítala, musí se vše zbytečné odstranit, to samé platí i u textu a grafiky na stránce, i zde se musí z textu a grafiky vše zbytečné odstranit, aby se nemusel návštěvník zdržovat a rychle zde nalezl to co potřebuje, a tak se potom rád na stránku vracel. Bible je dokonalou ukázkou duševní skládky, kde není nic optimalizované, a tak se této svaté duševní skládce každý normální člověk obloukem vyhne, aby se nemusel pracně a zdlouhavě hrabat v informačních odpadcích.

Bible hovoří o Bohu, ale nedokáže popsat logicky už co je to Bůh. Situace určuje každému, co je pro něj právě bohem, je to otázka úkolu a jeho splnění, kdy bohem je nám to, co nám umožní splnit úkol a tím zmizí náš problém se kterým se trápíme. Bůh není na nebesích, kde by kraloval a odsud nás trestal za naše hříchy, a my jej nemusíme prosit o odpuštění a chleba, jak nám tvrdí ubohá svatá Bible. Prioritní aktivita je pro nás Bůh, protože jenom ona vyřeší naše problémy, se kterými se trápíme, jde o to jenom poznat co je v naší složité situaci správnou prioritní aktivitou, a to se nám stane na nějaký čas i správným bohem.

Kolem velikého se točí malé, a tak se naše planeta točí kolem slunce, v naší společnosti je tím velikým, kolem kterého se zde lidský život točí jenom to mít se dobře, a to je ona hlavní prioritní aktivita, která je nám bohem v každé situaci, aktivita, která nesměřuje k tomu abychom se zde měli dobře, je chybou a my musíme okamžitě tuto chybnou aktivitu eliminovat. Když vystuduji vysokou školu budu se mít po tom dobře, nebo budu mít dokonce veliké problémy uplatnit svoje vysokoškolské vzdělání?

Když budu soukromě podnikat budu, se mít po tom dobře, nebo se mít dobře nebudu, protože budu mít veliké problémy s; konkurencí, byrokraty, daněmi, zaměstnanci, smlouvami, zákony atd. Z dálky může mnohé vytvářet iluzi, že pokud do toho investuji čas a hodnoty, že se budu brzo mít dobře, z blízka ale poznám že tomu tak není a že jsem byl podveden. Každý člověk na světě se chce mít dobře, ale je na světě velmi málo lidí, co se zde skutečně dobře i mají a jak toho oni vlastně dosáhli, v čem je to jejich tajemství?

Dobře se má ten, kdo profesionálně pracuje, hodnoty vznikají jenom z naší profesionální práce, to je logické, tam kde lidi nepracují profesionálně tělesně a duševně tam se lidi mají špatně, podívejte se do přírody, jak zde vše profesionálně pracuje, pro lenochy a amatéry zde není místo a každý lenoch a amatér je zde eliminován bez milosti. Profesionální práce je i profesionálně ohodnocená, naopak amatérská práce není ekonomicky ohodnocená, zde si tedy musí každý dát veliký pozor na to, aby byla jeho práce profesionální, to je prioritní pro každé naše rozhodnutí, nechtějte po pilotovi letadla, aby dělal popeláře, protože on není v té správné mocné politické straně, stejně tak nemůžete z popeláře udělat pilota letadla, protože si to jeho politická mocná strana přeje!

V naší České republice je krize proto, že popeláři zde řídí letadla a piloti letadel dělají popeláře, je tomu zde skutečně tak a dokud to nezměníme, do té doby se krize nezbavíme. Není důležité, jaké má někdo vzdělání, ale je důležité je, jestli dokáže profesionálně pracovat, jestliže jsou ve vládě lidi, co nedokážou profesionálně pracovat, musíme jim dát výpověď a pomocí profesionálních testů musíme nalézt lidi co dokážou profesionálně pracovat, a tak už nebudou lidi v ulicích demonstrovat.