Invaze je překvapivý, násilný, hromadný vpád, vniknutí ozbrojených složek zpravidla na cizí státní území. Po invazi na cizí území dochází zpravidla k okupaci, nebo naopak k osvobození. Invaze může být provedena ze země, ze vzduchu nebo vody, příp. bývají tyto způsoby kombinovány. Informace je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech.

V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému. Pokud bylo lidské dítě odchované zvířaty tak se takový člověk chová jako divoké zvíře a nemůže proto žít svobodně v lidské společnosti, výchova proměňuje divoké zvíře v člověka, výchova to je naprogramování myšlení tak abychom mohli žít v konzumní civilizaci a být svému okolí užiteční, jaká je genetika a výchova takový je i člověk.

Čím vyspělejší je naše kultura a civilizace tím více jsme závislí na informacích a programech, s příchodem gramotnosti a tiskem; knih, novin, časopisů atd. došlo k informační invazi, současnost to je hlavně televize a internet, následkem informační invaze jsou psychické nemoci a tím i veliká spotřeba léků na psychické nemoci, nebo je zde veliká spotřeba cigaret a alkoholických nápojů. 

Informace nasycují naši duši tak jako jídlo nasycuje naše tělo, u nasycení jde o kvalitu a množství toho co nás nasycuje, tak jako je nám zle ze špatného jídla tak je nám psychicky zle ze špatných informací. Pustíte si zprávy v televizi a slyšíte samé špatné informace o tom, že je zde; ekonomická krize, nezaměstnanost, vandalismus, extrémismus, totalita, válka, revoluce, hladomor, katastrofa, inflace, pandemie atd. špatné informace jsou populární a nikoho nezajímají informace o tom, jak se máme dobře díky naší civilizaci, protože dobré zprávy nám ukazují to, že jsme ubožáci, co neuspěli ve veliké konkurenci.