Přeskočit na obsah

Ideologicky slepá elita nemůže vést pracující lůzu

Odměna za splněný úkol, nebo odměna za čas strávený ve funkci nebo v zaměstnání? Přirozená je odměna za splněný úkol a odměna za strávený čas ve funkci nebo v zaměstnání je nepřirozená, a tedy i chybná. Je třeba si uvědomit to, že život to je soutěž a boj, ve kterém jde o to splnit správně a rychle úkol, a tak získat to co potřebujeme a milujeme, nejsme tu proto, abychom čekali na konec pracovní doby a dostali odměnu za to, že jsme v pracovní době nepracovali pro toho, kdo nás zaměstnává.

Jakmile vznikne někde časová mzda, je to základní chyba v ekonomice, protože zde není stimulace a bez stimulace není ani kvalitní práce. Časová mzda se podobá mnoho daním a je i tam kde existují daně, tam kde nejsou daně, tam není ani časová mzda. Podívejme se třeba na obyčejnou mouchu, ona pracuje jenom v úkolové mzdě, má za úkol najít potravu a potrava je její mzdou, u mouchy není možná časová mzda, a tak zde nejsou ekonomické problémy. Jak vlastně vzniká časová mzda, vše zde má i svoji příčinu?

Časová mzda vzniká díky špatné závislosti, je to jako pití alkoholu, kdy je nám odměnou stav opilosti a možnost zapomenout na realitu, jde zde tedy o ekonomickou drogu, na které je závislý ten, kdo časovou mzdu získává a ten kdo mu ekonomickou drogu poskytuje s ním i snadno manipuluje. Společnost, kde je jenom časová mzda, je tedy společností, ve které je sobecká elita, která poskytuje ekonomickou drogu pracující lůze a pracující lůza slouží otrocky elitě, protože je na ekonomické droze existenčně závislá.

Život ekonomického narkomana se točí kolem jenom drogy a snaží se mít pro sebe co nejvíce drogy, po čase se tento nepřirozený chybný systém logicky dostane do veliké krize a jsou zde války, nebo epidemie způsobené špínou a přelidněním či nadvýrobou robotů. Mnohdy narkoman, který nemá pro sebe ekonomickou drogu, se dostává do stavu šílenství a dělá šílené zlé věci a musí být násilně izolován v psychiatrické léčebně nebo ve vězení, zešílet mohou i národy a následkem jsou šílené války.

Jak vlastně vzniká zlá závislost, to se nejspíše optáte, protože tím zjistíte, proč je zde místo přirozené úkolové mzdy nepřirozená časová mzda. Čím více se živý systém vzdálí od dokonalého přírodního systému, tím více logicky chybuje a tím více má i chybné závislosti, které jsou pro něj zlé a dělají mu ze života logicky ekonomický očistec.

Program bez inteligence pracuje v časové mzdě, a tak mnoho chybuje a musí být po určité době nahrazen novým programem, který zase bude chybovat, tam kde není inteligence založená na plnění úkolu a existenční závislosti na zisku ze splněného úkolu, tam je i ekonomická krize. Pokud moucha nesplní úkol, obstarat potravu zemře, na tomto principu existuje přirozená ekonomika, časová mzda je ekonomický experiment, který nemůže fungovat a vždy způsobí krizi u ekonomiky!

Vůdce má za úkol vést ostatní tam kde je to co milujeme a potřebujeme, slepý nemůže vést slepý zástup, ten, kdo pracuje za časovou mzdu je slepý k potřebám těch, co vede, a proto špatně vede ostatní. Zazvonil zvonec a mého projevu je konec. Děkujeme za sledování globálních vesmírných zpráv a těšíme se na další projev našeho Stvořitele.

Štítky: