Ideologové nemají logické vysvětlení pro pád složitého systému, který jako rakovina rozloží s největší pravděpodobností hospodářství. Hovoří se otevřeně o nenažranosti všemocných elit.  Ideologie se vždy a všude rozchází se skutečností. Ideologie je vždy veliký politický a ekonomický omyl.

Společnost se musí umět vyrovnat s nečekanými pohromami jako je: degenerace, přelidnění, chudoba, násilí, nedostatek zdrojů, špína, hluk atd. Nemusí se to někomu líbit, ale i tržní systém může fungovat jen pod logickými pravidly a s ohledem na limity. Svoji svobodu jsme dávno ztratili díky svaté ideologii moci a peněz.

Pravidla lidského myšlení a konání nejsou určována výhradně mocí a penězi, jak se nám média snažili namluvit, jejich hodnotu známe z kulturních dob, máme je v sobě, ale mnozí se za ně stydí. Na příkladu každé krize dnes vidíme, že logická správná pravidla jsou základem fungování každé organizace a společnosti.

Politika a ekonomika prorostlá korupcí a protekcí, cudně se skrývající před zraky veřejnosti, není schopna vyřešit žádný společenský a ekonomický problém, natož ekonomický i kulturní růst. Debaty o přijetí potřebných evolučních změn odkrývají neschopnost politiků a byrokratů stanovit jasné a zdůvodněné dlouhodobé priority.

Vždy přinesou jen výmluvy o tom, jak složitý je to problém, cokoli složitého rychle optimálně změnit. Veliká krize není jen krizí vlády a prezidenta, ale má mnohem, mnohem hlubší systémové kořeny. Denně se o tom přesvědčujeme, pořád všude platí, z díla se pozná tvůrce. Už zde bylo dost povrchních řešení krize, je třeba jít do hloubky, jenom tak krizi zvládneme!

Ideologický omyl je v tom že se snažíme centrálně násilně ovládat čas a prostor, jenže ono to optimálně nikde nefunguje, protože to, co je pro jednoho správné to je pro jiného chybné! Lidi a organizace nejsou loutky, které lze z centra násilně ovládat pomocí propagandy a cenzury, lidi už mají dost dogmatických totalit, které si zde hrají na všemocné a vševědoucí bohy!