Přeskočit na obsah

Ideologické znásilnění

Jestliže cikáni přepadnou s mačetami malé holčičky, co jdou ze školy domů a potom je brutálně znásilní, tak se o tom mediálně mnoho hovoří, mlčí se ale o ideologickém znásilňování, kdy mocná a bohatá vládnoucí elita ideologicky znásilňuje děti ve škole anebo znásilňuje dospělé pomocí ideologické brutální propagandy a lživé reklamy.

Pokud nemůžeme něčeho dosáhnout po dobrém, snažíme se toho dosáhnout logicky po zlém, a tak je zde znásilňování tělesné a znásilňování svobodného myšlení. Tam kde jsou výhody tam je i znásilňování, kdy ten, kdo má výhody, znásilňuje ty, co výhody zde nemají, násilí je jako náš stín a nelze před ním uniknout.

Absurdní bylo upálení Jana Husa, zde byl stoupenci nenásilí upálen oblíbený stoupenec nenásilí, který se odmítl podřídit chybnému ideologickému systému, který pokrytecky hlásal nenásilí, ale konal násilně. Zjednodušeně bych tento problém přirovnal ke kohoutům a slepicím, kohouti se klovají a slepice si neubližují, čím větší je zde ideologický kohout, tím větší ideologické násilí je i s jeho existencí spojené.

Pokud mezi sebou bojují; politické, náboženské, obchodní, ideologie jde jenom o veliké kohoutí zápasy, které slepice sledují a potom volí nejsilnější ideologické kohouty, aby je zastupovali a ochraňovali!

Štítky: