Hysterii je třeba optimálně eliminovat

Jak dochází evolučně k tomu, že se nějaká propaganda stane hysterickou? Hysterie je psychická nemoc způsobená strachem z extrémní situace, se kterým si neumí psychika poradit, a tak dochází často k psychické agresi. Konflikty, revoluce, války, katastrofy, krize, hladomory, pandemie atd. to jsou extrémní situace a následkem je často hysterická propaganda spojená s psychickou agresí.

Psychika je o uspokojení závislostí a pokud nejsou závislosti uspokojené tak zde jsou psychické problémy jakými je; stres, deprese, hysterie atd. problém s uspokojením závislostí mají i organizace a státy, to znamená že organizace nebo stát může jednat hystericky.

Programy nemají strach, a tak nemají ani psychické problémy, s příchodem inteligence přichází i strach a tím i psychické problémy, strach je o možnosti volby z mnoha možností, kdy nemáme jistotu správné volby. Statistika sebevražd objektivně odhaluje míru strachu v nějakém národě, příčinou strachu jsou vždy dogmatické totality, které z lidí udělali psychické ubožáky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *