Hříšníci pochopili to, že dobrota je žebrota

Ano, jsi zde dočasně. Každý hříšník na světě je zde dočasnou nulou s nulovou hodnotou, mnozí hříšníci z dálky vypadají jako veliká čísla, protože si hrají na; celebrity, prezidenty, ministry, poslance, senátory, diplomaty, krále, šlechtice, ředitele, soudce, profesory, milionáře, podnikatele, rabína, guru, papeže atd. jenže náš věk je z pohledu vesmíru jenom krátkým okamžikem, který se obrazně podobá mýdlové bublině, která po nafouknutí rychle praskne.

Pokud je hříšník mnoho generací mrtvý, tak už o něm nic nevíme, a tak si jej můžeme idealizovat, a tak vznikají svaté kulty, kterým se jako hlupáci klaníme. Rozděluji hříšníky na profesionály a amatéry, mnoho amatérů si hraje na profesionály, z díla ale poznáme, kdo je amatér a kdo je profesionál. Jaký to má smysl chodit k volbám, když na kandidátkách jsou jenom samé hříšné nuly, pokud by demokratické politické volby mohli eliminovat; daně, clo, poplatky, pokuty, protekci, cenzuru, reklamu atd. tak by se volby okamžitě zakázali!

Není zde nikde; demokracie, feudalismus, socialismus, kapitalismus, humanismus atd. je zde všude mnoho tisíc let jenom protekcionismus! Pokud bychom eliminovali násilím protekcionismus globálně trvale, tak se konzumní civilizace zhroutí a stanou se z nás zase nazí zlí divoši. Se vznikem digitalizace se začala rychle měnit civilizace, přirovnal bych digitalizaci evolučně k vynálezu gramotnosti, kdy jsme se naučili zaznamenat pomocí znaků a písma informace na; pergamen, papír, internet atd.

Gramotnost vedla nakonec k eliminování dogmatických totalit, které z hříšníků dělali hlupáky a chudáky, cenzura se sice snažila, jak mohla eliminovat pravdu a lásku, jenže byl to jenom marný naivní pokus o zachování svaté totality. Hříšníci konečně pochopili to, že bůh to je bohatství, pravda to je pravidelnost, láska to je laskavost atd. tím došlo k tomu, že už nebylo možné hříšníky pomocí reklamy klamat. Vše skončí už brzo tak, že robot prezident bude vyznamenávat jenom roboty, hříšníci skončí v rezervaci, co bude mimo konzumní civilizaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.