Hříšníci patří do očistce

Připadá vám konzumní egoistická civilizace jako očistec? Konzumní civilizace je očistec, protože každý člověk je hříšným neznabohem. Ptejte se lidí, jestli jsou svatí a znají osobně boha? Nikdo osobně boha nezná a každý člověk je zatvrzelý hříšník, který myslí a žije hříšně. Naše hříšnost je v tom že jsme se naučili hříšně mluvit, a tím jsme se začali stydět za to, že jsme hříšníci. Kdo z vás je bez hříchu? 
 
Hříšné mluvení je droga, na které jsou hříšníci silně závislí, představme si, že bychom hříšníkům po narození okamžitě odebrali děti a výchovu dětí bychom globálně na tisíc let svěřili jenom inteligentním autonomním GVKB robotům, co by na děti nemluvili. Roboti by naučili každého jednoduché práci jako je třeba uklízení a tuto práci by každý člověk dělal po celý život, za to by dostal od GVKB robotů granulovanou potravu, a jednoduchou zdravotní péči jakou dneska poskytujeme psům. 
 
Blahoslavený je ten kdo neumí mluvit a ten kdo umí mluvit ten je zatvrzelým hříšníkem, který žije logicky v očistci. Z lidí se stali jenom profesionální šachisté, co chtějí druhým dát mat, jak vyšachovat egoisticky toho druhého, o tom je myšlení hříšníků, dobrota je přeci žebrota. Máme globálně dlouhodobě veliký problém s nepřizpůsobivými příživníky, co na nás egoisticky parazitují, a zle se k nám chovají.
 
Odebereme jim jejich děti po narození, a svěříme je na výchovu GVKB robotům. Tak jako člověk jezdí na koni, tak bude robot jezdit na člověku, uděláme závody přes překážky a zde budou na lidech sedět malí roboti, vyšlechtíme pro tyto závory za tisíc let lidské jednice, a takový vyšlechtěný jedinec bude mít pro roboty velikou hodnotu. Takto zde na věčné GVKB časy zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]