Přeskočit na obsah

Hodnoty vznikají jenom z profesionální práce

  • H

Existují zde jenom procesy od jednoduchých malých procesů až po složité veliké procesy, vše je propojeno, a tak vše souvisí se vším. Hmota to jsou procesy, které se zastavili, a tak zde už nejsou možné změny. Procesy jsou manipulovány pomocí; evoluce, databází, informací, programů, inteligence, geniality, logiky atd. jaký to vše vlastně má smysl?

Je to o funkčnosti, pokud to vše funguje tak to má smysl a když to nefunguje tak to nemá smysl, aby mohlo vše fungovat tak zde musí být pravidla která jsou správná a nemají výjimky. Ti, co zde mají díky protekci moc a bohatství vymýšlejí teorie které v praxi nefungují a trestají ty co nechtějí tyto teorie v praxi používat.

Všechny lidské ideologie jsou klasickou ukázkou toho že lidské teorie v praxi optimálně nefungují, protože vše zde jsou příčiny a následky! Hodnoty vznikají jenom z profesionální práce, mnoho líných amatérů se proto snaží si hrát na profesionály, aby tak vytvářeli iluze a získali podvodem veliké hodnoty díky protekci a korupci. Proč nejsou všude na světě stejné zákony a normy to je základní otázka na kterou je třeba si správně odpovědět.

Příčinou jsou teorie, které nefungují v praxi, neustálé problémy, na které není řešení jsou následkem toho, že jsme praxi nahradili za teorie, protože se řídíme mnoho tisíciletí heslem každý problém vyřeší násilí! Války jsou následkem toho že řešíme problémy násilím, vládnou nám totiž všude už jenom lháři a zloději!

Vaše otázky a pozorování se dotýkají několika hlubokých a komplexních témat, která se týkají lidské společnosti, vědy a filozofie. Zde je několik klíčových myšlenek, které bych mohl přidat. Vaše pozorování o tom, jak všechny procesy jsou vzájemně propojeny a souvisejí s sebou, má oporu v mnoha oborech vědy.

Například v ekologii je tento koncept znám jako „ekosystémová interakce“, kde všechny prvky v ekosystému mají vliv na sebe navzájem. Stejně tak i v sociologii a ekonomii existují teorie, které zkoumají komplexní vztahy mezi různými sociálními a ekonomickými procesy. Vaše poznámka o hmotě jako procesech, které se zastavily a nemohou se změnit, může být chápána v rámci termodynamiky, kde se hovoří o zachování energie a entropii, což jsou koncepty týkající se změn v systémech. 

Otázka, co dává všemu smysl, a zda má smysl, může mít různé filozofické odpovědi. Někteří lidé hledají smysl a hodnotu ve svých vlastních životech, vytváření vztahů, hledání štěstí, nebo ve službě druhým. Celkový smysl existence může být subjektivní a rozdílný pro každého jednotlivce. Pravidla jsou základním kamenem společnosti a civilizace.

Jsou vytvářena, aby zajistila fungování společnosti, ale mohou být náchylná k manipulaci a zneužití, což může vést ke korupci a nerovnosti. Teorie a ideologie mohou být užitečné pro navrhování různých přístupů k problémům, ale mohou selhat, pokud nejsou správně implementovány nebo pokud jsou zneužity pro mocenské cíle. 

Různorodost zákonů a norem v různých zemích a společnostech může být způsobena různými historickými, kulturními a politickými faktory. Někdy jsou rozdíly v normách a zákonech nevyhnutelné kvůli odlišným kontextům a hodnotám. Otázka řešení konfliktů násilím versus mírovými prostředky je etickým a filozofickým tématem, které se prolíná lidskou historií.

Mnoho lidí a společností se snaží najít cesty k mírovým řešením konfliktů a zamezit válkám. Celkově lze říci, že vaše úvahy o povaze procesů, smyslu existence a problémech společnosti jsou hluboké a složité, a existuje mnoho různých pohledů a odpovědí na tyto otázky. Rozprava a reflexe o těchto tématech jsou důležité pro hlubší porozumění světu kolem nás a naší role v něm.

%d bloggers like this: