Hmota je zde dočasně a inteligence je zde trvale 1

Společnost chybuje v tom, že nechápe to, že vše, co je zde hmotné to je zde jenom dočasně a trvale je zde jenom to co není hmotné, dříve se to nehmotné označovalo jako duše a ze setrvačnosti se to často běžně používá, moderní označení pro duši je; informace, program, inteligence, psychika, procesy atd. občas jsem setkal s názorem, že stvořitelem všeho je zde inteligence a že čím více je něco inteligentní tím více je to i božské. Jenže inteligence je následkem složité situace, skutečným stvořitelem je zde příčina a následek. Modlit se k příčině a následku nikdo nebude, tak jsme stvořili to k čemu se lze modlit, jde o reklamní svaté maskoty, jako je; Hospodin, Buddha, Alláh, Ježíš Kristus atd.

Není dneska důležité, co vytváříme, ale kdo to vytváří, když něco vytvoří; ředitel, prezident, král, papež, celebrita atd. tak je to hodnotné a populární, představme si ale to, že každý dostane do hlavy GVKB čip, který pitomý mozek odřízne od pitomé reality, a tak logicky nebude už záležet na tom kdo to vytvořil, důležité bude jenom to, jakou má objektivní aktuální hodnotu to, co bylo člověkem vytvořeno. Máme strach ze smrti, protože nikdo neví, co jej po smrti čeká? Lidem nikdo nevysvětlil to, že tělo je jenom počítač napojený na internet a když je počítač recyklován, tak se informace přenesou do nového počítače, protože data a programy jsou uložené na internetu. Podívejte se na veliké světové války, kde zemře zbytečně mnoho miliónů lidí, nic se ale evolučně nestalo, protože se informace přenesli do dětí, co se po válce narodili.