Hlad způsobuje problémy 1

Hlad způsobuje problémy, není zde jenom hlad po potravě, aby se tělo nasytilo, je zde i hlad po; svobodě, rovnosti, lásce, přátelství, slušnosti, jistotách, výhodách, dostatku, zdraví, informacích, čistotě, kvalitě, jednoduchosti atd. Naše aktivity jsou možné jenom díky zdrojům, čím menší jsou zdroje, které potřebujeme, tím menší jsou logicky i naše aktivity, výkon je závislý na příkonu. 

Rychle zde roste jenom to, co nemá hlad, protože to má jisté potřebné zdroje, hlad může být problémem u živého systému po více generací a následkem bývá to, že živý systém nemá snahu rychle růst hmotně nebo duševně. Jestliže hospodář; hnojí pole, vytrhává plevel, ničí škůdce, zalévá pole atd. nedělá vlastně nic jiného, než že se snaží, aby to, co roste na poli, nemělo hlad, a tak to vyrostlo, a dalo to hospodáři veliký užitek.

Stejně to funguje i v naší kulturní civilizaci, kdy se z elity stává mocný a bohatý hospodář který se stará o lidi a pokud nemají lidi hlad tak vyrostou a přinášejí elitě veliký užitek, jestliže je na světě krize tak za ní logicky může elita, která se nestará správně o lidi a jelikož lidi mají hlad tak ekonomicky nevyrostou a tím nepřinášejí elitě očekávaný užitek.

Proč se v současnosti elita správně nestará o lidi, aby lidi ekonomicky vyrostli, a tak z lidí měla elita ekonomický užitek? Každý se stará o to, co je mu blízké a jelikož v současnosti není elitě pracující lid blízký tak se o něj nestará. Problémem zde jsou mocenské veliké monopoly, které centrálně vše řídí, a to nikdy nefungovalo a muselo se vždy přejít k likvidaci monopolů a centralizace, je třeba optimálně rychle eliminovat globální přelidnění, jinak se celý ekonomický systém dostane do dlouhých válek a po nich budou následovat epidemie a hladomory.