Rubriky
Vláda

Globální krize u sociální ideologie

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Pokud o někom nemám dostatek informací, mohu si naivně myslet to, že je to dokonalý člověk bez chyb, jakmile se mi ale podaří získat informace o každém člověku tak zjistím to, že je to ubohý genetický zmetek, který byl chybně vychován a který mnoho lže a krade. Prozkoumal jsem i svaté lidské veliké kulty jestli jde skutečně zde o dokonalého člověka bez chyb, ale vždy jsem bohužel zjistil, že jde jenom o ubohého genetického zmetka, který byl chybně vychován.

Jediné řešení spatřuji v tom to učinit jako u automobilů a to tak aby lidi chodili každoročně na prohlídku, ten kdo by byl pod průměrem v rovině těla a duše, aby byl vyřazen do rezervace z naší kulturní civilizace. V ekosystému je přirozený výběr a vše co je zde pod průměrem, to je eliminováno zcela automaticky a nikomu to nevadí. Minimální procento obyvatelstva které je nejlepší se použije k vytvoření nového lidského druhu, aby se odstranila veliká tělesná a duševní degenerace.

Globální ekonomická a ideologická krize je zde díky tomu, že jsou lidi geneticky nedokonalí, jenom z kvalitního genetického materiálu lze vytvořit kvalitní společnost! Jenom kvalitní lidi vytvoří kvalitní normy a budou je i respektovat, život to je hra o to co milujeme a potřebujeme ten, kdo neumí tuto hru dokonale hrát, musí být ze hry vyloučen. Podívejme se do přírody na její schopnost recyklace, zahlcujeme ekosystém špínou hmotnou a duševní a nechceme tuto špínu uklidit.

Geneticky nekvalitní a chybně vychovaný člověk to je jenom ubohá špína v ekosystému, která se musí eliminovat, prý jsem psychicky nemocný člověk a že bych se měl jít léčit do psychiatrické nemocnice? Naše globální mocná a bohatá elita, co rozhoduje sobecky o nás bez nás, to jsou těžce psychicky nemocní lidé, co by se měli v psychiatrických nemocnicích, bohužel oni jsou chráněni, takže jejich přemístění do psychiatrické nemocnice je nemožné a následkem je bohužel globální bída a nezaměstnanost, neboli hluboká veliká globální krize u ekonomiky a sociální ideologie.