Fungující konzumní kultura

Problém naší konzumní kultury je v lenosti, bez práce nejsou koláče! Jádrem problému je stimulace, proč pracovat zadarmo to přeci nemá logiku! Dobrota je žebrota, jak vzniká vlastně práce zadarmo? Zde se dostáváme k parazitování, parazit dělá vše pro to, aby hostitel pracoval zadarmo, nadbytek vytváří nedostatek a ryba smrdí od hlavy.

Elita zjistila, že může pomocí výhod a jistot snadno parazitovat na ubožácích, a tak vypracovala ekonomické strategie, jak parazitování v praxi realizovat pomocí; centralismu, byrokracie, policie, armády, soudů, dluhů, cla, daní, přerozdělování atd. pokud pole není pohnojeno tak přestane dávat úrodu, pokud zaměstnanci mají minimální mzdy tak se z nich stanou lenoši.

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, o tom je fungující konzumní kultura, lakomost je rakovinou naší konzumní kultury. Nacismus a jeho koncentrační tábory, kde měli lidi čísla místo jména, v nahotě ukázal to, že pro elitu je ubožák jenom číslem, ve statistice, a miliony mrtvých ubožáků, to je jenom nudná statistika.

Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus atd. je zde jenom dogmatismus, vše se zde točí okolo dogmat, která jsou nám svatá, prioritním dogmatem je to, že co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, ten, kdo je nahoře má; imunitu, sekretářku, řidiče, kuchaře, zahradníka, výhody, jistoty, moc, popularitu atd. ten kdo je dole, má dluhy a deprese.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.