Evoluční zaostalost je továrnou na ekonomické ubožáky

Pokud se něco nevyplatí opravit, tak je to třeba novým nahradit, současnost, ve které uboze existujeme se už nevyplatí opravit a budeme tak muset současnost nahradit budoucností. Budoucnost bude jiná, než jak ji spatřujeme ve sci-fi filmech, kde vycházíme naivně ze současnosti, protože o budoucnosti nic nevíme.

Budoucnost je o dokonalé virtuální realitě, která nahradí skutečnou realitu, místo lidí zde bude umělá inteligence a roboti, lidi se globálně eliminují v krematoriu jako evoluční odpad, s nulovou hodnotou.

Roboti se budou podobat hmyzu v tom že jich bude velmi hodně a velmi mnoho druhů, životnost robota bude většinou krátká, protože se budou roboti neustále recyklovat a neustále budou nové lepší verze robotů.

Skončí doba opravování starého a místo opravování zde bude nahrazování, vše bude decentralizované a optimalizované, každý systém bude snadno a rychle nahraditelný. Je naivní představa že roboti budou vypadat jako lidi, roboti budou vypadat zcela jinak a budou mít i jinou velikost, než mají lidi. 

Základem nové doby bude cesta k dokonalosti, je to jako s prací, která je amatérská nebo profesionální, v současnosti je naše práce většinou amatérská, a proto je zde zaostalost a bída, pokud někdo poukáže na to, že je něco amatérské a že by se s tím mělo začít něco dělat, tak je cenzurou násilně umlčen, komu není rady tomu není pomoci.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *